fbpx

Anledningarna till att du har svårt att sova kan vara otaliga och grunda sig på element vilka du inte ens själv är medveten om. Du har förmodligen redan vidtagit flera åtgärder för att ta itu med det hela genom att stänga av din mobiltelefon samt undvika att använda datorn sent på kvällen för att låta hjärnan komma till ro.

Du kanske även fokuserar på att sova minst 7-10 timmar per natt enligt det som forskarna förespråkar, men vad händer om du faktiskt inte lyckas somna trots allt. Vi har alla haft perioder då vi haft svårt att somna på grund av en viss anledning.

Vissa upplever dessa perioder oftare än andra men den gemensamma faktorn är ofta en form av underbyggd eller dold oro som vi ofta har svårt att sätta tummen på. Oavsett vad, så är det ibland svårt att förstå hur man ska komma underfund med problematiken i fråga utan att söka adekvat professionell hjälp.

För att hjälpa dig på traven så kommer vi att i denna guide gå in djupare på att diskuteraCBD oljamot sömn besvär och sömnlöshet där vi även korrelerar till forskning samt andra element som tillståndet i fråga kan tänkas bero på.

Varning: Den CBD som nyttjas i våra olika produkter är endast lämplig för utvärtes bruk. Den ska således ej användas som en form av medicinskt substitut eller dylikt. Vänligen gör dig införstådd även med det faktum att vår CBD utvinns på ett ekologiskt sätt.

Vad är CBD olja för något?

CBD eller cannabinoider är i grund och botten kemiska sammansättningar vilka binds till specifika receptorer hos våra hjärnceller. När det kommer till de mest framträdande cannabinoider så utgörs dessa främst av THC (narkotikaklassat) och CBD (ej narkotikaklassat).

Om vi börjar med att kortfattat belysa THC så är det hela en abbreviation för ett cannabinoid som inom sammanhanget benämns som tetrahydrocannabinol. Den är för närvarande narkotikaklassad i högre mängder men helt laglig i betydligt mindre mängder.

THC har således ingen märkbar effekt vid lägre dosering, men på grund av att den ofta återfinns naturligt i höga doser, framför allt icannabis olja, så är dess rusningseffekter påtagliga. Det hela innebär att produkter med ett högt THC innehåll är olagliga att beställa, inneha eller bruka för den delen.

CBD å andra sidan har inga psykoaktiva egenskaper, något som i sin tur innebär att du varken behöver oroa dig för lagens långa arm eller att uppleva negativa bieffekter såsom är fallet när det kommer till THC.

På senare år så har man upptäckt att CBD olja och sömn är en kombination som lämpar sig väl för alla de individer vilka besväras av sömnsvårigheter av olika grad, där man främst fokuserar på att erbjuda produkter vilka bygger på CBD som utvinns ur industrihampa.

En intressant anekdot är att CBD inom viss kultur har nyttjas under flera hundra år som en form av tillägg mot sömnsvårigheter och sömnlöshet. Dock så behöver vi inte idag förlita oss på hörsägen utan kan grunda våra påstående på modern och ny forskning som faktiskt antyder att CBD hjälper mot olika nivåer av sömnsvårigheter.

Obs:Vi vill göra dig uppmärksam på att vi endast förser dig med denna information för att förse dig med en större inblick i vad CDB är och hur det kan användas. Informationen har inget med våra produkter att göra. Raw Organics produkt är endast registrerade som kosmetiska produkter och kan endast användas såsom anges.

Vad säger nyare forskning om CBD olja och sömn?

De flesta av oss är överens om det faktum att sömn utgör ett ganska viktigt fundament för att vi ska kunna fungera adekvat i vardagen. Detta är något som även stöds av forskningen, som tar det hela ett steg längre genom att understryka det viktigaste elementet för din övergripande hälsa.
Med andra ord så kommer du inte endast att känna dig som en vandrande zombie när du sover dåligt, utan det hela kommer även inverka negativt på din hälsa, något som i slutändan kan få ytterst allvarliga konsekvenser för ditt välbefinnande, både mentalt och fysiskt.

CBD tillämpas ofta som en form av naturligt baserat medel som ett led i att lindra oro hos den drabbade. Det förekommer även en del forskning som antyder att det hela i slutändan kan mynna ut i att man sover bättre.

En avde betydligt nyare studiernasom genomförts inom ämnet studerade CBD och dess effekter på både oro och själva sömnen. Studien utgjordes av 72 individer, där 47 av dessa rapporterade sig lida av en onormal oro varav de resterande 25 upplevde att de hade svårt att sova.

De som deltog i studien doserade en 25 mg kapsel i form av CBD varje dag. Redan under den första månaden så rapporterade de 79,2% av de som deltog i studien upplevde betydligt lägre nivåer av oro, samtidigt som 66,7% rapporterade in att de börjat sova betydligt bättre.

Självfallet så kan man inte dra några konkreta slutsatser från endast en studie men i skrivande stund så pågår flera andra studier vilka ämnar påvisa korrelationen mellan just CBD olja & sömn i kombination med en minskad grad av oro.

Vi vill uppmärksamma dig på att våra produkter är endast avsedda för utvärtes bruk och får  således inte nyttjas i form av en ersätt

Även smärta kan göra det svårt att somna

Många av oss har vid olika tillfällen upplevt smärta i samband med att vi gått och lagt oss, något som gjort det svårt att somna. Även om man lyckas somna så tenderar man att vakna ganska ofta under natten, något som innebär att man upplever sig själv som lika trött som när man har svårt att somna överhuvudtaget.

CBD eller Cannabidiol har visat sig ha en positiv effekt på olika typer av kroniskt relaterade smärttillstånd. I enstudie som publicerats i NCBI(National Center for Biotechnology Information) så fann man flera bevis på att CBD kunde verka effektivt mot att linda olika former av kronisk smärta, samtidigt som det blir enklare att somna.

Återigen så vill vi betona det faktum att våra produkter avses endast för utvärtes och kosmetiskt bruk, något som innebär att de ej får under några omständigheter användas som en adekvat ersättning för traditionella läkemedel.

Hur inverkar CBD på REM-sömnstörningar?

En av den mindre kända sömnstörningen bland gemene man benämns som REM-sömnstörningar. När du sover så reglerar hjärnan det hela så att kroppen ej rör på sig på samma sätt som du gör under din vakna tid.

De individer som lider av åkomman i fråga upplever störningar hos de mekanismer vilka styr dessa, något som i slutändan mynnar ut i mer oroliga sömnperioder. Framför allt så är störningen mer påtaglig hos de individer vilka diagnostiserats med Parkinson.

en studie från 2014 som publicerats i NCBI (National Center for Biotechnology Information) fann man att CBD kunde verka i from av ett adekvat stöd när det kommer till olika former av REM-störningar hos de patienter vilka lider av Parkinsons.

Man måste dock komma ihåg att det krävs mer adekvat forskning kring det hela för att kunna påvisa mer uppenbara korrelationer mellan CBD olja och sömn. Man behöver även involverar individer från olika regioner, sociala grupper och dylikt.

I skrivande sker det flera löpande studier i form av ett betydligt större deltagarantal, där de preliminära resultaten ser för närvarande lovande ut, något som bådar gott inför framtiden och korrelationen mellan CBD olja & sömn.

Innan du väljer att prova CBD olja för sömn

Enligt de studier som vi tagit del av så finns det inga bevis på att CBD på något skulle sätt verka i form av en beroendeframkallande substans. Den anses heller inte vara farligt i dess grundform, något som innebär att CBD olja & sömn är en adekvat kombination vid kontrollerat intag.

Innan du bestämmer dig för att prova det hela så finns det några element som du behöver ha i åtanke innan du väljer att gå vidare med det hela. Härnäst så kommer vi att gå igenom de mest uppenbara:

THC-halten – Du får inte beställa CBD olja med höga halter av THC, främst på grund av att THC klassas som ett narkotikaklassat preparat. Den är dock tillåten i mindre mängder. För att vara på den säkra sidan så bör du sikta på att beställa CBD olja från hampa.

Rådgör med en läkare – Innan man bestämmer sig för att prova CBD så bör man alltid rådgöra det hela med en läkare, särskilt om man redan tar mediciner vilka kan medföra negativa biverkningar i samband med att man doserar CBD.

Kvalitet – Det hela är förstås ytterst subjektivt eftersom kvalitet är ett så brett begrepp. Dock så bör du sikta på att beställa din CBD olja från endast välrenommerade återförsäljare.

För att vända tillbaka till den sista punkten så förekommer det även rapporter där konsumenten beställt hem produkten i tron om att det var CBD olja men som i själva verket utgjordes av en helt annan sammanställning utan några spår av CBD! Säkerställ således att du alltid tar reda på så mycket som möjligt om återförsäljaren i fråga innan du bestämmer dig för att klicka hem produkten.

 

Läs våra andra artiklar här:

CBD olja mot smärta

CBD olja mot cancer

CBD olja för viktuppgång

Är CBD olja beroendefremkallande eller ej?

CBD olja och graviditet

Dette indlæg har fået NAN stjerner baseret på 0 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg

Write A Comment