CBD-olie mod smerter | Har du smerter? Sådan behandler du!

Alla människor har vid en eller annan tidpunkt under sina kortare eller längre liv haft ont någonstans. Det kan vara för att man har blivit stucken av ett bi, klämt fingrarna, gått in i ett bordsben eller bränt fingrarna på en varm ugn eller spisplatta under matlagningen. Dessa smärtor kallar man för akuta smärtor, och dem har kroppen reagerat på ett bestämt sätt.

Billigaste
Nordic Oli - 5% CBD-olja

Adresserar mild smärta

Pris 399,00 SEK

Anbefalls
Raw Organics - 10% CBD

Adresserar måttlig och svår smärta

Pris 499,00 SEK

Kvalitet
Raw Organics - CBD

Adresserar alla grader av smärta

Pris 749,00 SEK

Allt om kroniska smärtor

En annan typ av smärta är kroniska smärtor. Nästan en million människor i Sveriges befolkning lider av antingen kroniska eller ofta återkommande smärtor. Kroniska smärtor ses i dag på många olika sätt och kan uppstå av många olika skäl. Man ser många med rygg- och nacksmärtor, men många lider också av olika belastningsskador eller fantomsmärtor. Dessa kroniska smärtor kan uppstå överallt i kroppen, och om man väl får ont på ett ställe, så kan man belasta resten av kroppen på ett annat sätt. Det betyder, att risken för att det uppstår smärtor på andra ställen är stor. Därför är det mycket normalt, att man har ont på mer än bara ett ställe – om man lever med kroniska smärtor. Det finns olika stadier inom denna smärttyp, allt efter hur ont man har i vardagen. Man kan faktiskt uppleva, att smärtornas styrka varierar mellan att vara milda, medelsvåra eller mycket svåra smärtor, men de kommer alltid att vara närvarande på ett eller annat sätt.

Om man lever med kroniska smärtor, kan man uppleva att man har större tendens att bli trött, irriterad, bli illamående, kanske har man svårt att sova och kanske har man inte lust att äta. Kroniska smärtor kan också förorsaka att man får en depression, och att man börjar isolera sig.

I Sverige lider nästan 25% av befolkningen av kroniska smärtor, där de i mer än 12 veckor har varit besvärade av intensiva smärtor i en bestämd del av kroppen. Forskningen har visat, vilka typer av personer som lever med kroniska smärtor i dag. Man skall komma ihåg att dessa fakta bara gör sig gällande i många fall, men det finns självklart undantag hos några, där ingen av dessa uttalanden passar in på.

 • Man ser flest uppe i åldern, som lider av kroniska smärtor
 • Om man har blivit skild/separerad från sin man/fru
 • Om man har arbetat med hårt fysiskt arbete
 • Man har dålig hälsa
 • Man är överviktig

För att komma fram till om man lider av kroniska smärtor, skall man gå igenom ett förlopp, under vilken man utreds. Det är mycket olika hur lång tid ett sådant förlopp sträcker sig över. Det är bestämd typ av smärtor samt om förloppet sker hos egen läkare, hos en specialist på området eller på en smärtklinik. Utredningsförloppet består primärt av olika samtal, men också fysiska undersökningar. Här lägger man vikt på saker som:

 • Hur har smärtorna uppstått?
 • Var sitter smärtorna?
 • Är smärtorna konstanta eller varierande?
 • Hur starka är smärtorna?
 • Vad kan provocera fram smärtorna?
 • Vad kan minska smärtorna?
 • Har man nedsatt daglig funktion p.g.a. smärtorna?
 • Hur påverkar smärtorna sömn, humör, minne, koncentration och förmågan att lära nytt?

När man skall behandlas för kroniska smärtor, kan det vara mycket omfattande och komplicerat. Det kan ofta bestå av både medicinska och inte-medicinska medel. På det sättet kan många patienter med kroniska smärtor få sina smärtor lindrade, men endast i sällsynta fall, kan man bli helt fri från smärtor. Man kan ofta uppleva, att man blir behandlad av fler experter med olika funktioner så som läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer och socialrådgivare. Målet är, att patienten får mest möjlig smärtlindring, men med minst möjliga biverkningar. Det är samtidigt också viktigt, att patientens mentala resurser stärks, så att man fortsatt kan ha livskvalitet, även om man skall leva med smärtor.

CBD olja (20% / 2.000mg CBD) – Mot svår smärta

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 7 mg CBD.

En CBD-olja med hård styrka för svåra komplikationer
Lär dig hur du dispenserar CBD-olja på rätt sätt här

Pris 749,00 SEK

Vad är cannabisolja?

Cannabisolja är samlad beteckning för det extrakt som kommer från cannabisväxten, som ofta också kallas för en hampaplanta. Det finns flera olika typer av cannabisoljor, som alla utvinns ur undersorterna av cannabisväxten. De mest kända i Sverige är Cannabis Sativa och Cannabis Indica.

Cannabis Sativa

 • Har högt innehåll av ämnet THC
 • Är olagligt att vara i besittning av i större mängder i Sverige
 • Har euforiserande effekt
 • Känd för sin euforiserande verkan, vilket gör, att man känner sig ’’hög’’
 • Verkar mot smärtor och kramper
 • Det ämne som påminner mest om hasch

Cannabis Indica

 • Har högt innehåll av CBD
 • Är laglig i Sverige
 • Har inte någon euforiserande effekt
 • Verkar mot inflammation och immunologiska problem

Hascholja mot smärtor

I dag stöter man ofta på ord som hascholja eller THC-olja, som är en typ av cannabisolja. Denna typ av cannabisolja består av THC, som ju är ett speciellt ämne från cannabisplantan med euforiserande effekt på kroppen. Det gör att man kan känna sig ’’hög’’, som man gör, när man röker hasch. Därför kallas THC-oljan också ofta för hascholja.

Det som egentligen sker är, att ämnet TCH binder sig till receptorer i hjärnan, och kan på det sättet påverka neuronernas kommunikation. Generellt påverkar de receptorer, som alla har i hjärnan, saker som t.ex. välmående, minne, koncentrationen, koordinationen, känslorna och smärtuppfattningen. På grund av att hascholjan har så högt innehåll av TCH, kan det medverka till att kunna kontrollera de förstnämnda sakerna. Fler och fler patienter väljer i dag att utelämna läkarens medicin, och använda hascholja mot smärtor, eftersom det är ett naturmedel.

Det är ännu inte lagligt att vara i besittning av cannabisoljor som innehåller mer än 0,2% TCH, och denna låga procentsats, märker man inte någon effekt av. Det är dock inte omöjligt, att man kan få hascholja utskriven av sin läkare mot smärtor. Läkare har nämligen tillstånd att skriva ut bestämda cannabisoljor, som har ett högt innehåll av det ämne man gärna vill lägga vantarna på; nämligen THC. Man upplever dock inte så ofta, att läkare ordinerar cannabisoljor med högt THC-innehåll. I de flesta fallen kan det först bli en möjlighet, när alla andra möjligheter har blivit testade och inte givit några resultat. Det innebär med andra ord, att om man gärna vill ha glädje av några av cannabisens många goda egenskaper, behöver man inte bryta lagen, eller för den sakens skull röka olagligt hasch.

CBD-olja mot smärtor 

CDB olja mot smärtor används efter hand av riktigt många människor, och kan användas för att behandla flera olika typer av smärtor. Det finns en lista över några av dem här nedan: 

Menstruationssmärtor

De flesta kvinnor har upplevt förskräckliga menstruationskramper, och många har säkert flera gånger önskat, att det bara fanns ett botemedel, som kunde lindra denna kroniska smärta. Det är vanligtvis under periodens första par dagar som smärtorna är värst, där många kvinnor inte känner att de kan annat än ligga hemma på soffan med ett varmt täcke över sig, slappna av och kanske fylla sig med något gott. Slutgiltigt har forskningen visat, att CBD kan ha positiv effekt mot smärtor i samband med menstruation. Ämnet kan verka lugnande på musklerna, och har därutöver också antiinflammatoriska verkningar. På det sättet kan man uppleva, att ens kramper i magen och obehag lindras, och därmed kan man slappna av mer i kroppen. Dessutom kan ämnet också minska de ryggsmärtor som ofta följer med menstruationen samt minska PMS.

Migrän

Om man någon gång har haft migrän, vet man, att det är en mycket mer intensiv, konstant och värre huvudvärk, än om man bara har ”vanligt” ont i huvudet. Därför är det många, som tar smärtstillande tabletter för att lindra huvudvärken. Som regel uppstår smärtorna i den ena sidan av huvudet, man känner sig vanligtvis negativt påverkad av både ljud och ljus, och man kan kanske uppleva att bli illamående också. Som tur är finns det i dag bevis på att om man intar CBD, får man inte lika mycket ont om man får migrän. Dessutom kan ämnet också verka lugnande på kroppen, och man känner sig generellt mer avslappnad och balanserad. 

Gikt (reumatism) 

När man har gikt, har man kroniska smärtor på det ställe på kroppen, där diagnosen ställs. Gikten kan i många fall förvärras när man blir äldre. I många fall kan gikt behandlas med medicin, som blir utskriven av läkaren, och kan i värsta fall sluta med operation. Tyvärr har giktmedicinen inte någon positiv verkan på alla patienter, den har många biverkningar, och därför är det många som får leva ett liv i konstant smärta. Som tur är, kan man i dag inta cannabisoljor mot smärtor, vilka kan reducera den inflammation och de smärtor som man upplever när man har gikt. 

Det är viktigt att om man i förväg eller tidigare har blivit diagnostiserad depression, bör man vara särskilt uppmärksam om man väljer att prova cannabis. Det finns nämligen risker för att symptomen återkommer. 

Inflammationer 

Man kan få inflammation i kroppen när främmande ämnen som t.ex. bakterier och virus, kommer in i kroppen. När det sker, kan immunförsvaret reagera med att försöka skydda den delen av kroppen. CBD-ämnets antiinflammatoriska egenskaper hjälper vid detta, och därmed kan man minska inflammationen, och få den snabbare ut ur systemet. 

CBD olja (10% / 1.000mg CBD) – Mot måttlig smärta

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 4 mg CBD.

En CBD-olja med medelhög styrka till måttliga komplikationer
Lär dig hur du dispenserar CBD-olja på rätt sätt
här

Pris 499,00 SEK

Kroniska smärtor 

Forskning har visat, att det finns en positiv reaktion när cannabisolja och smärtor, som är kroniska, möter varandra. Ämnet CBD härstammar från cannabisplantan, eller haschplantan som många skulle vilja kalla den för, men är inte psykoaktivt. Det innebär att man inte kan känna sig hög, som när man röker hasch. Man har kommit fram till att ämnet innehåller olika läkande medel, vilka kan hjälpa med att behandla en rad sjukdomar.

Fyra fördelar med CBD:

 • Ämnet har lugnande effekt på kroppen
 • Ämnet verka antiinflammatoriskt
 • Ämnet är inte psykoaktivt
 • Ämnet är ett mera naturligt sätt att försöka lindra smärtor på

Det är primärt på grund av dessa egenskaper som CBD i många fall kan vara ett effektivt sätt att behandla kroniska smärtor på. Utan att det skall bli allt för teoretiskt, kan man säga, att människans hjärna består av två olika typer av receptorer, som CBD kan ha verkan på: CB1-receptorer och CB2 receptorer.

CB1-receptorer: Känslor, tankar, rörelser, sinnen

CB2-receptorer: Immunförsvar

Om man intar CBD, kan man göra det lättare för CB1- och CB2-receptorer att arbeta tillsammans, och arbeta mer effektivt. Dessutom har man under längre tid testat behandlingen med cannabisolja mot smärtor, och man har ännu inte stött på några skadliga biverkningar. Ända biverkningar, som man hittills har upptäckt är, att man kan känna sig lite trött, yr, vara torr i munnen, reducering av koncentrationsförmågan och kanske diarré. Det är dock säkert, att behandling med CBD inte har lika många biverkningar, som det ofta är fallet med läkarordinerade preparat. Men som regel, kan man uppleva lite obehag i tillvänjningsfasen, men när kroppen väl har vant sig vid att ta in ämnet, kan man bara uppleva oljans positiva verkan.

Läs om olika biverkningar här:

 • Orsaken till att man kan uppleva yrsel är, att ens kropp förmodligen inte har vant sig vid det som CBD innehåller. Det kommer att avta i takt med, att kroppen vänjer sig vid cannabisoljan.
 • Många kan i starten uppleva att man får torr mun. Det betyder egentligen inget annat än att man känner sig mycket törstig, och man skall bara dricka rikliga mängder med vatten. Torrheten i munnen kommer att försvinna när kroppen har vant sig vid de olika ämnen i cannabisoljan.
 • Det finns risk för att man upplever diarré när man börjar med att ta CBD-olja. Det förorsakas av ämnet klorofyll, som är ett ämne i oljan, som närmast rensar ut tarmsystemet.
 • Kanske upplever man att man plötsligt har svårt med att koncentrera sig, när man börjar med att bli behandlad med CBD-olja. Därför rekommenderar man, att man inte börjar på sin cannabisolja under en period då man vet, att man blir mentalt utmanad. Det kan t.ex. vara strax innan en examen.

CBD olja (5% / 500mg CBD) – Mot mild smärta

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 2 mg CBD.

En CBD-olja med svag styrka för milda komplikationer
Lär dig hur du dispenserar CBD-olja på rätt sätt
här

Pris 299,00 SEK

Dosering av CBD-olja mot smärtor

Det finns flera olika sätt som man kan inta cannabisoljan på – bland annat som kapsel, vanlig olja, droppar o.s.v. I förhållande till doseringen, finns det inte något konkret svar på detta. Det är nämligen flera saker som spelar in i förhållande till detta.

Dosering av CBD-olja mot smärtor 

 • Graden av sjukdomstillståndet
 • Patientens metabolism
 • Patientens kroppsreaktion på ämnet
 • Patientens kroppsvikt, ålder, längd och andra externa faktorer
 • Om patienten får annan medicin

Utifrån ovanstående riktningslinjer, kan man vanligtvis bli rekommenderad att börja med en mindre dosering, som gradvist kan ökas tills man känner att man får önskat utbytte av ämnet. På det sättet ger man sin kropp möjlighet att reglera sig i förhållande till det nya ämnet som man ny tillför kroppen. På det sättet är man säker på att man hittar just den dosering som passar bäst för patientens smärtor. Det är mycket olika hur man reagerar och hur effektivt CBD kommer att verka från patient till patient.

Det finns tre generella doseringsmöjligheter som passar olika sjukdomssituationer. De tre är Mikro Dos, Standard Dos och Makro Dos, och förklaringen är som följer:

Mikro Dos 

Vid Mikro Dos får patienten mellan 0,5mg och 20mg av ämnet CBD om dagen. Man använder speciellt denna dosering om patienten lider av sömnbesvär, huvudvärk, humörsvängningar, illamående, posttraumatisk stress, vanlig stress och metaboliska sjukdomar. Det rekommenderas i dessa sammanhang att man använder det som ett dagligt kosttillskott liksom ett vitaminpiller.

Standard Dos 

Vid Standard Dos får patienten mellan 10mg och 100mg av ämnet CBD om dagen. Man använder speciellt denna dosering om patienten har många smärtor, inflammation, autoimmuna sjukdomar, ångest, depression, skleros, autism eller gikt.

Makro Dos 

Vid Makro Dos får patienten mellan 50mg och 800mg av ämnet CBD om dagen. Man använder speciellt denna dosering, om patienten lider av cancer, epilepsi, slagtillfällen, leversjukdomar eller andra mer allvarliga och livsfarliga sjukdomar.

CBD låter som ett mirakelmedel, som man inte kan få nog av, men det är viktigt att man kommer fram till rätt dosering, som passar ens behov. På det sättet får man varken för mycket eller för lite cannabisolja i kroppen. Om man inte tycker att man ser önskade förbättringar när man intar en större dos, kan det bero på att man skall ta mindre CBD. Det handlar med andra ord om att hitta just den mängd som passar ens kropp, för att på så sätt uppnå mest effektivt resultat. Därmed inte sagt att mängden inte skall ändras lite med tiden, men då har man i alla fall en bra utgångspunkt. Oavsett om man tar CBD i större eller mindre mängder, och som kosttillskott eller mot allvarligare sjukdomar, och man får annan receptbelagd medicin, är det viktigt, att man kontakter sin läkare först. På det sättet försäkrar man sig om att CBD och den andra medicin, kan arbeta ihop. Det är också viktigt att man långsamt trappar av behandlingen igen, så att man inte får abstinenser.

Fakta om användning av medicinsk cannabis i Sverige

 • Det är olagligt att inta cannabis i Sverige, med mindre man får det utskrivet på recept hos sin egen läkare.
 • Omkring 30 svenska läkare har tidigare skrivit ut recept på cannabis
 • Cirka 200 smärtpatienter får regelbundet utskrivet läkemedlet på recept
 • Det finns inte många som får tillskott för cannabis av deras sjukförsäkring eller Försäkringskassan
 • Läkemedlet Sativex är godkänt som läkemedel i Sverige. Det kan skrivas ut av specialistläkare.
 • Det är möjligt för läkare att ansöka om utlämningstillstånd av läkemedlen Marinol och Nabilone, som kan importeras från USA, om ansökningen godkänns.
 • Läkare kan i dag ordinera cannabisprodukter, som inte är förarbetade till medicinskt bruk.

Fakta om köp av olaglig cannabis 

 • Det är ett lagbrott och är straffbart
 • Man kan inte vara säker på produktens innehåll av ämnen THC och CBD
 • Man kan inte vara säker på om produkten innehåller annat än det, som framgår på förpackningen
 • Det finns ingen säkerhet i förhållande till hygieniska förhållanden, under vilka produkten är framställd.
 • Det frånrådes därför kraftigt att man inte köper medicinsk cannabis olagligt.

Bra att veta

När man har bestämt sig för att man vill göra ett försök med CBD-olja, är det en god idé att man droppar dropparna under tungan, så att de upptas i slemhinnorna. Om det är möjligt, kan man optimera intaget ännu mer, om man väntar en minut med att svälja. Det gör nämligen att oljan blir absorberad via slemhinnorna. Oljan smakar inte gott, så om man inte klarar av oljans smak eller konsistens, händer inget om att man tar en godisbit eller tuggummi tillsammans med oljan.

Man kan också välja att inta CBD som e-vätska, då man kan ”röka” det i en vaping-pen eller e-cigarett. Det är både det snabbaste och mest effektiva sättet att få ämnet in i kroppen. Det beror på att när man andas in ämnet, är det aktivt inne i kroppen med det samma. Man rekommendera detta tillvägagångssätt, om man är kronisk smärtpatient, eller om smärtorna uppstår plötsligt som t.ex. vid migrän. Det frånråds dock, att man ”röker” CBD om man har astma eller en annan sjukdom relaterad till lungorna.

Det är också möjligt att få ämnet som kapslar, kräm och annat, och man kan lugn prova dessa många olika metoder, och därmed hitta det sätt som passar en bäst. Det är igen mycket olika vilken metod man tycker är bäst, och det beror i många fall på både kropp och livsstil.

Det är mycket viktigt att man är uppmärksam på innehållet av ämnet CBD när man köper sin olja. Det finns nämligen vissa oljor, som har mycket lågt eller inget alls innehåll av CBD, och då är effekten inte lika bra.

Cannabisolja hjälper inte bara mot smärtor, utan går in i kroppens system som helhet, där den bidrar till att kroppen kommer i balans.

Det är stort intresse för att man har upptäckt möjligheten att lindra smärtor med medicinsk cannabis. I dag forskas det för glatta livet, för att uppnå bättre resultat med kombination av vanliga medicinska behandlingar och cannabisbehandlingar.

Denna sida har granskats av: Jens Hermansen Rating 10/10

Dette indlæg har fået 4.07 stjerner baseret på 15 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg

Skriv en kommentar