fbpx

Skleros är en kronisk, inflammatorisk sjukdom, som beror på ett kommunikationsfel i immunförsvaret och centralnervsystemet. Skleros är ett direkt angrepp på hjärnan och ryggmärgen, och man upplever nedsatt kroppsfunktion. Skleros täcker likaledes över de skador på nervsystemet, vilket förhindrar optimal fysisk funktionalitet.

Billigaste
Nordic Oli - 5% CBD-olja
 • Mild
 • Billigaste
 • Kan doseras flera gånger om dagen
 • Stöder immunförsvaret

Pris 399,00 SEK

Anbefalls
Raw Organics - 10% CBD
 • Måttlig styrka
 • Bästa valuta för pengarna
 • Mindre doseringsstorlekar
 • Används morgon och kväll

Pris 499,00 SEK

Kvalitet
Raw Organics - Kapslar
 • Marknadens bästa kvalitet
 • 3-5 gånger högre bioupptag än vanliga kapslar
 • Inget THC-innehåll
 • Fungerar antiinflammatorisk och antioxidant

Pris 699,00 SEK

Fakta och siffror

Skleros är en ofta förekommande sjukdom i Sverige. Faktum är att Sverige är en av de länder i världen med flest fall av skleros, endast Kanada har en högre framkomst av sklerospatienter.

 • Sverige har bland de högsta förekomster av skleros i världen
 • Ca 16 000 svenskar är drabbade av skleros
 • Enligt siffror från sklerosföreningen har antalet sklerosdrabbade fördubblats i Sverige de senaste 20 åren. Denna fördubbling beror också på att betydligt fler lever längre med sjukdomen
 • 650 svenskar blir varje år diagnosticerade skleros
 • Av de 650 personer är omkring 66 procent kvinnor i åldern 20–40 år

Orsak

Man har ännu inte kommit fram till en exakt orsak till framkomsten av skleros, men man ser tecken på att både miljö och genetik spelar en väsentlig roll. På grund av det skiljer man mellan inre och yttre faktorer, som kan vara väsentliga orsaker till skleros. Forskningen pekar b.la. på att brist på solljus, och därmed D-vitamin, kan vara en orsak. Förutom brist på D-vitamin kan också rökning öka risken markant för att drabbas av skleros. När det gäller genetiska faktorer som kan ha en avgörande betydelse, kan man inte definitivt slå fast, att skleros är en ärftlig sjukdom, men mycket pekar på att det finns ett genetiskt sammanhang.

CBD olja (5% / 500mg CBD) – Den milda

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 2 mg CBD.

En CBD-olja med svag styrka för milda komplikationer
Lär dig hur du dispenserar CBD-olja på rätt sätt
här

Pris 299,00 SEK

Symptom vid skleros

De symptom som oftast förekommer när man drabbas av skleros är:

 • Känselstörningar
 • Synproblem
 • Minnes- och koncentrationsbesvär

Förutom ovanstående mentala och kognitiva symptom, är det också mycket vanligt att sklerosdrabbade upplever trötthet och ömhet i kroppen, samt nedsatt känsel och styrka i både armar och ben. Symptom vid skleros är mycket olika från person till person, där vissa är mycket plågade av symptomen, medan andra känner nästan ingenting. Även spastisk förlamning och muskelömhet är väsentliga biverkningar som följd av skleros. Det kan vara ytterst svårt att avgöra och förutse ett sjukdomsförlopp hos sklerospatienter. Det finns många förhållanden, som kan ge en fingervisning kring utvecklingen, men dessa är också ytterst osäkra:

Långtidseffekten av både ordinär medicin och kompletterande CBD-olja är ännu okänd och fortfarande för tidigt att fastslå entydigt. Medicineffekten är mycket olika från patient till patient. Vissa upplever en begränsad effekt av läkarordinerad medicin och söker alternativ i form av olika cannabisprodukter som behandlingsform.

Ålder har också visat sig kunna spela en väsentlig roll för många sklerospatienters sjukdomsförlopp. Sjukdomsförloppet varierar i hög grad med åldern och det tyder på att särskilt äldre sklerospatienter kan uppleva ett aggressivt sjukdomsförlopp.

Den stickande känslan i mina fingrar har avtagit markant. Jag kan hantera vardagliga saker utan att förlora saker så ofta

En invalidiserande sjukdom

Många upplever att skleros kan vara starkt invalidiserande för deras liv, medan andra däremot kan leva ett ganska normalt liv utan allvarliga störningar och besvär. Dessa kan utan större problem sköta både arbete och ett socialt liv. Det är också viktigt att poängtera, att det är långt från alla sklerosdrabbade, som blir bundna till en rullstol eller andra fysiska hjälpmedel. Vissa har däremot behov av stöd, som käpp eller kryckor, eftersom de upplever nedsatt balansförmåga och kroppslig funktionalitet. Det är inte möjligt att bota sklerossjuka, men det finns goda möjligheter att lindra smärta, så att sklerospatienter kan få ett bättre och längre liv, trots sjukdomens inverkan. 

Livslängden och livskvaliteten för många sklerospatienter är stigande, och man förväntar att livskvaliteten kan ökas genom nya kompletterande och lindrande metoder såsom CBD-olja. På grund av att skleros kan vara en allvarlig och smärtfylld sjukdom, men är inte en dödlig sjukdom i förhållande till många andra kroniska sjukdomar.

Så verkar CBD-olja mot skleros

Cannabisolja med ett högt innehåll av det aktiva ämnet CBD har en antiinflammatorisk effekt och kan medverka till att bekämpa både fysiska och psykiska smärtor, som uppstår när man drabbas av skleros. CBD-olja skapar aktivitet i nervsystemet och kan därutöver närmast ha en terapeutisk och stark lugnande verkan. CBD-olja ger signaler till immunsystemet och kan medverka till att dämpa en överaktivitet och stresstillstånd i centralnervsystemet, som hos sklerospatienter kan medföra muskelsmärtor, spasmer och förlamningar. Fler sklerospatienter har förgäves försökt med traditionell medicin, som inte har haft önskade smärtlindrande effekter, men efter långvarig och regelbunden intagning av CBD-olja har upplevt en positiv effekt, ökad livsglädje och livskvalitet. 

Målet för komplement av CBD-olja mot skleros är inte att bli frisk, eftersom detta inte är möjligt för sklerospatienter. Däremot är behandlingsmålet att reducera varaktigheten och frekvensen av kraftiga smärtor hos sklerospatienten. Därutöver har oljan för ändamål att fördröja utvecklingen av sjukdomen. Likaledes är det ett mål att upprätthålla och potentiellt öka livskvaliteten hos sklerosdrabbade, så att de kan ha ett smärtbegränsat och meningsfullt liv trots en sjukdom, som kan ha stor inflytande på och begränsningar för deras liv.

Läs också: Se hur cannabisolja kanske kan avhjälpa dina smärtor

CBD olja (10% / 1.000mg CBD) – Den måttliga

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 4 mg CBD.

En CBD-olja med medelhög styrka till måttliga komplikationer
Lär dig hur du dispenserar CBD-olja på rätt sätt
här

Pris 499,00 SEK

Cannabinoider

CBD-olja består att cannabinoider, som kan lindra smärta och stress hos vissa sklerospatienter – men hur? Vår kropp består av många system, som får kroppen att fungera optimalt. Bland annat finns ett system som styr immunförsvaret, andningen och nervsystemet. Ett av människokroppens system är vårt endocannabinoida system. När man drabbas av skleros, är det eftersom det endocannabinoida systemet, som har kontroll över vår ryggmärg, hjärna och nervtrådar, har blivit skadat. Cannabinoider finns med andra ord helt naturligt i vår kropp och den potentiellt nyttiga effekt och smärtlindring beror alltså på att dessa cannabinoider reparerar och återskapar skadade nervceller, som sklerospatienter lider av. På det sättet kan cannabisolja, CBD-olja närmare bestämt, potentiellt fungera som ett effektfullt komplement till sklerosmedicin.

CBD-olja mot skleros

CBD-olja kan vara en ytterst effektivt val mot skleros, eftersom det potentiellt kan medverka till att återskapa nervtrådar i ryggmärgen och centralnervsystemet, samt medverka till att lindra smärta, som följd av spastisk förlamning och muskelhårdhet. Många svenskar plågas dagligen av sklerosens smärtor, i form av spasmer och förlamningar i kroppen och har inte haft turen med att använda traditionell medicin som lindring.

Användning av CBD-olja mot skleros kan vara förknippad med en rad fördelar och hälsonyttiga egenskaper:

 • Antiinflammatorisk

Fysiska biverkningar och smärtor som b.la. muskelsvaghet, förlamning, hårdhet i muskelgrupper eller balansbesvär är ofta framkomna följdverkningar hos personer, som lider av skleros. CBD-olja kan verka lindrande på inflammationer och verka smärtreducerande.

 • Smärtlindrande 

Ända upp till 70 % av alla sklerospatienter upplever kraftiga smärtor. En studie om användning av CBD-olja mot smärtor visade sig ha återkopplingar från patienter om att oljan verkade smärtlindrande

 • Reducering av spastiska förlamningar och muskelstelhet

Muskelstelhet, ömhet och förlamning är de mest vanliga biverkningar vid sklerossjukdomen. CBD-olja kan ha lindrande effekter på dessa.

 • Antidepressiv verkan

Förutom rent fysiologiska påverkningar finns det även en rad mentala och psykologiska följdverkningar på grund av skleros. Många patienter upplever depression och humörsvängningar och här kan CBD-olja likaledes potentiellt medverka till en positiv reglering av humöret

CBD-olja som antiinflammatorisk process 

CBD-olja kan ge ett långvarigt skydd och återuppbyggnad hos flera sklerospatienter. Även om oljan är utvunnen ur cannabisplantan, bättre känd under namnet hampaplantan, har den inte någon euforiserande påverkan hos sklerospatienter. Därför är användning av CBD-oljan inte psykoaktiv, utan däremot antiinflammatorisk. Den antiinflammatoriska processen består av cannabinoider, som innehåller en rad antioxidanter och antiinflammatoriska ämnen, bland annat särskilt cytokin. Cytokin har en lång rad antiinflammatoriska egenskaper och bidrar b.la. till kroppens cellproduktion och underhåll av immunförsvaret. Därför bidrar ämnet cytokin till att bekämpa de inflammationstillstånd som uppstår i våra vitala nervsystem och medverkar samtidigt till att förstärka och återskapa kroppens normala fysiologiska tillstånd och funktionalitet.

Nya möjligheter med cannabisolja mot skleros

Sklerosföreningen har upplevt ett markant intresse för CBD-olja både mediemässigt och från sklerosdrabbade och deras anhöriga. De ser positivt och optimistisk på nya möjligheter för att hjälpa sklerospatienter på ett effektivt sätt. Därför ansluter och stödjer sklerosföreningens hållning till att sklerospatienter, noga utvalda, skall ha möjlighet att få cannabisolja ordinerad för lindring av sklerossymptom. Många sklerospatienter dras med stora smärtor som invalidiserar dem i vardagen. Dessa patienter kan möjligtvis ha en kännbar nytta av CBD-olja mot skleros.

I dag har endast speciella och noga utvalda sklerospatienter möjlighet att få medicinsk cannabis. Cannabis kan potentiellt vara euforiserande och beroendeframkallande och ha både kognitiva, fysiska och i värsta fall psykotiska biverkningar och är därför inte lagligt som läkemedel i Sverige.

CBD olja (20% / 2.000mg CBD) – Den starka

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 7 mg CBD.

En CBD-olja med hård styrka för svåra komplikationer
Lär dig hur du dispenserar CBD-olja på rätt sätt
här

Pris 749,00 SEK

Biverkningar vid användning av CBD-olja mot skleros

Biverkningar och följdverkningar vid intagning av CBD-olja mot skleros är mycket olika från sklerospatient till sklerospatient. Det kan vara en lång rad fördelar förknippade med intagning av CBD-olja, men sklerospatienter kan reagera mycket olika på oljans påverkning:

 • Torr mun

En av första och mest vanliga direkta följdverkningar efter CBD-oljans intagning är en obehaglig torrhet i munregionen. Det kan kännas ytterst obehagligt, men kan oftast snabbt och effektivt behandlas. Torrheten i munnen beror på innehållet av cannabinoider i CBD-oljan, som påverkar spottkörtlarna och därmed nedsätts spottproduktionen markant.

 • Trötthet

Många sklerospatienter upplever ökad trötthet och dåsighet vid intagning av CBD-olja, medan andra känner ökad energinivå. En hög dos av CBD-olja medför i många fall större trötthet och därför rekommenderas det att man inte företar aktiviteter som kräver full koncentration och fokus efter intagningen av CBD. Bilkörning och hantering av farliga maskiner frånrådes därför av säkerhetsmässiga hänsyn.

Läs allt om reglerna för bilkörning när man intar CBD-olja här

 • Illamående, diarré och kräkningar

Illamående, diarré och kräkningar kan vara naturliga och mindre allvarliga biverkningar när man intar CBD-olja. Det beror på att ämnen i CBD-oljan går in och interagerar med matsmältningssystemet och kan störa matsmältningens naturliga processer. Det kan därför medföra illamående, diarré och kräkningar.

 • Ångest och depression

CBD-olja kan i sällsynta fall medföra en nedstämdhet, sorg och upprepade humörsvängningar. I enskilda fall hos särskilt sensitiva personer kan oljan medföra ångest och depression – detta är dock en mycket sällsynt följdverkan.

 • Yrsel och huvudvärk

Vissa sklerospatienter kan också uppleva yrsel. Det kan förekomma som en kortvarig biverkning många upplever strax efter intagning av CBD-olja. I samband med det kan även syn- och balansnerverna bli påverkade, som ytterligare kan förorsaka huvudvärk hos vissa patienter – detta är oftast bara kortvarigt.

 • Psykotiskt tillstånd

En av mer sällsynta och allvarliga biverkningar vid användning av CBD-olja är den potentiella psykotiska tillstånd vissa sklerospatienter kan uppleva. Detta mentala tillstånd kommer särskilt till uttryck i hallucinationer och surrealistiska vanföreställningar samt förvrängd uppfattning av verkligheten

Medicinsk cannabis vs. cannabisbaserad medicin

Medicinsk cannabis täcker över de ämnen som utvinns ur cannabisplantan. Medicinsk cannabis är ett legalt läkemedel i Sverige. Cannabisbaserad medicin är motsatt legala läkemedel baserad på cannabis, men som skall uppfylla en rad krav ställda av hälsomyndigheterna och är olagliga i Sverige. Inget tyder på att cannabisbaserad medicin blir laglig under närmaste framtid, eftersom det är besvärligt att forska inom området på grund av cannabis status som ett olagligt och euforiserande ämne.

Fakta omkring medicinsk cannabis

 • Medicinsk cannabis täcker över de medel som innehåller aktiva signalämnen som utvinns ur cannabisväxten eller den så kallade hampaplantan
 • Praktiserande läkare kan ordinera cannabisbaserad medicin. Se alltid till att ha löpande dialog med din läkare i förhållande till symptom och biverkningar
 • Praktiserande läkare har möjlighet att skriva ut medicin, men har inte på något sätt plikt att skriva ut den
 • Både medicinsk cannabis och cannabisbaserad medicin är förknippad med en rad biverkningar, vilka kan förekomma olika från patient till patient
 • Både medicinsk cannabis och cannabisbaserad medicin kan vara beroendeframkallande och det kan likaledes uppstå starka abstinenssymptom

Beroende och abstinenssymptom

Medicinsk cannabis och cannabisbaserad medicin kan i vissa fall skapa beroende både psykologiskt och fysiologiskt. Det fysiska beroendet resulterar i abstinens, som följd av nedsatt dos eller efter ett plötsligt avbrott av behandlingen.

Fysiskt beroende

Fysiska abstinenssymptom kan komma till uttryck i form av:

 • Mer irritabel
 • Ångest och sömnproblem
 • Nedsatt aptit och ökad viktminskning
 • Nedstämdhet och humörsvängningar
 • Smärta i mage eller omkring magregionen
 • Skakningar och svettningar
 • Feber och huvudvärk

Dessa fysiska abstinenser är vanliga beroendesymptom och uppträder normalt inom första par dagar till en vecka. Symptomen försvinner som regel efter några dagar. I synnerhet sömnlöshet kan nedsätta livskvaliteten markant hos sklerospatienter. Abstinenssymptom bör tas på allvar och man bör därför kontakta egen läkare i förhållande till gradvis nedtrappning under en längre period.

Psykiskt beroende

I förhållande till det psykiska beroendet upplevs ett våldsamt behov att inta cannabis, vilket motsvarar det psykiska beroendet, som kan uppstå ved bl.a. rökning, alkohol, morfinpreparat, lugnande medicin eller liknande beroendeframkallande medel. Du upplever okontrollerbar lust efter ämnet, och du bör igen förhöra dig hos din egen läkare.

Skleros och CBD-olja i framtiden

Det finns en stigande tendens till att fler och fler sklerospatienter vill ha CBD-olja som behandlingsform. Medicinsk olja är ett säkert och naturligt alternativ till traditionell medicin och därför har många länder valt att legalisera cannabis för medicinskt bruk. En av stora fördelar är också, att det har visat att CBD-olja mot skleros har betydligt mer sällsynta och inte i närheten så allvarliga eller frekventa biverkningar i förhållande till de biverkningar som kan förekomma vid intagning av traditionell sklerosmedicin. 

Det saknas fortfarande bevis och forskning, som kan dokumentera CBD-oljans effekt och verkan mot skleros. Det finns också en stor skillnad på hur CBD-oljan fungerar hos sklerospatienter. Här är både genetik, biologi och livsstil avgörande för oljans effekt. Många ser fortfarande CBD-oljan som ett komplement till ordinarie medicin och som hälsokost, medan andra organisationer och föreningar, som just arbetar med forskning och förebyggande av skleros, slår ett stort slag för CBD-oljans fulla legalisering och frigivning. Många har genom självsyn sett dess potentiella särskilt nyttiga verkan och som ett effektivt medel mot skleros och dessutom också många andra smärtfyllda sjukdomar. Det forskas fortfarande ihärdigt kring CBD-olja och dess effekter och egenskaper, eftersom det fortfarande finns en rad okända faktorer förknippade med användning av CBD-olja, som komplement mot skleros.

Cannabis har använts som läkemedel och andra medicinska ändamål i många hundra år och nutidens forskningsresultat tyder på att läkevetenskapen har kommit närmare ett svar på vilken verkan cannabis som läkemedel har på människokroppen. Forskningen inom cannabis kan utvidga vår medicinska horisont och tillföra fler möjligheter och alternativ medicin för de många svenskar som dagligen plågas av sklerosens både psykiska och fysiska smärtor.

Forskningen inom området är fortfarande begränsad och har varit besvärlig på grund CBD-oljans ursprung och historia. CBD-oljan uppfattas än i dag som euforiserande och beroendeframkallande ämne, på grund av bristande studier, som kan skapa bevis för cannabis som ett hälsofrämjande medicinskt medel. I synnerhet kliniska och vetenskapliga försök, som kan påvisa en egentlig positiv verkan av CBD mot skleros och en rad andra allvarliga sjukdomar, är bristfälliga. I dag har man satt i gång en rad forskningsprojekt och försök som skall studera och fastsätta cannabis medicinska egenskaper mot skleros.

Läs också: Så lindrar du symptom på sömnlöshet och får din dygnsrytm tillbaka

Denna sida har granskats av: Gustav Mathiesen Rating 10/10

Dette indlæg har fået 4.13 stjerner baseret på 15 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg

Write A Comment