fbpx

Historiskt sett har haschplantan haft ett blandat rykte. Även i dag ger det enorma informationsflödet olika bilder av ämnet: På vissa ställen blir cannabis framställd som en inkörsport till allvarliga rusmedelproblem – på andra ställen blir det talat om hur cannabis kan ha en terapeutisk effekt på sjukdomar och andra problem, som kan bli människans lott.

Som tumregel får man räkna med att sanningen finns någonstans i mitten. Det kan dock vara svårt att få inblick i var den ligger i denna ständiga debatt. I medicinindustrin och läkevetenskapen är varje form av optimism omkring terapeutisk användning av cannabis likaledes känd att vara konservativ.

Inom de senaste åren har man i Sverige lite långsamt börjat med att försöka med cannabisbaserade läkemedel i olika sammanhang. 2018 antogs en försöksförslag med haschplantan till olika patientgrupper – mestadels med kroniska sjukdomar så som multipel skleros, cancer och ryggmärgsskador.

I andra länder har det dessutom företagits försök med cannabis inom lindring av olika former av sockersjuka. Möjligheten att använda så kallad CBD-olja mot diabetes 2 skulle vara vändpunkten i denna artikel.

Billigaste
Raw Organics - 5% CBD
 • Mild
 • Billigaste
 • Kan doseras flera gånger om dagen
 • Hjälper immunförsvaret

Pris 299,00 SEK

Anbefalls
Raw Organics - 10% CBD
 • Moderat styrka
 • Bästa valuta för pengarna
 • Mindre doseringsstorlekar
 • Används morgon och kväll

Pris 499,00 SEK

Kvalitet
Raw Organics -Kapslar
 • Marknadens bästa kvalitet
 • 3-5 gånger högre bioupptag än vanliga kapslar
 • Inget THC-innehåll
 • Fungerar antiinflammatorisk och antioxidant

Pris 699,00 SEK

Vad är diabetes 2?

Det ligger nära till hands att börja med ett utlägg av vilka sjukdomar CBD-oljan tycks kunna göra något vid. Diabetes, eller sockersjuka i dagligt tal, finns i flera olika typer. Typ 2 sockersjuka är en sjukdom, som i de flesta tillfällen är kronisk. Det vill säga, att sjukdomen förväntas vara livslång vid sitt inträdande, som vanligtvis äger rum i vuxenåldern.

Liksom andra former av sockersjuka, är vändpunkten för diabetes 2 kroppens omsättning av ämnet insulin. Vid diabetes 2 leder en bristfällig produktion av insulin bl.a. till följande sjukdomssymptom:

 • Ökad törst
 • Ökad hunger
 • Oavsiktlig viktminskning
 • Utmattning
 • Frekvent urinering
 • Slöhet
 • Suddig syn
 • Frekventa infektioner
 • Långsamt läkande sår

På längre sikt kan diabetes 2 leda till olika hjärt- och njursjukdomar, och i vissa fall ögonsjukdomar med risk för kronisk blindhet.

Orsaker till sjukdomen är en kombination av gener och den enskildes livsstil. Det är företrädesvis låg fysisk aktivitet, stress och övervikt som gör personer mottagliga till sjukdomen. Alternativt kan olika andra sjukdomsförhållanden, så som testosteronbrist, öka risken för att utveckla diabetes 2. Lindring av sjukdomen äger i dag mestadels rum genom en nära övervakning av patientens livsstil samt med olika former av medicinering.

CBD olja (5% / 500mg CBD) – Den milda

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 2 mg CBD.

En CBD-olja med svag styrka för milda komplikationer.

Bli klokare på hur du doserar CBD-oljan här

Pris 299,00 SEK

Vad är CBD-olja?

Eftersom diabetes 2 är en allvarlig och livslång sjukdom, är det stort intresse för att hitta sätt att lindra eller helt bota symptomen på sjukdomen. 

Medlet, som är av intresse här, har det gängse namnet cannabidiol olja, eller förkortat med bara CBD-olja. När man hör talas om “hasch”, tänker man kanske mycket på dess olika euforiserande effekter som några former av cannabis kan ha. Här tänker man som regel specifikt på den variant som heter tetrahydrocannabinol (THC). Som redan nämnt, finns det emellertid flera typer av ämnen i haschplantan, som alla har olika effekter på kroppen. 

I oljan baserad på CBD utgör THC endast max 0,2% (2 promille). Det är särskilt p.g.a. detta som CBD-oljan har börjat hitta laglig användning lite varstans. Den framställs genom en relativt enkel destilleringsprocess ur cannabisplantan genom olika kemiska metoder.

CBD olja (10% / 1.000mg CBD) – Den moderata

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 4 mg CBD.

En CBD-olja med medelhög styrka till måttliga komplikationer här.

Pris 499,00 SEK

Hur verkar CBD-olja?

När det är tal om användning av CBD-olja mot olika sjukdomar, är det viktigt att skilja ämnen från THC. Denna skillnad kan nämligen från och till gå förlorad i en oprecis debatt kring “medicinskt bruk av hasch” med ömsesidiga missförståelser om vilket konkret ämne, skall vara viktigt.

CBD-olja har särskilt använts vid lindring av:

 • Kroniska smärtor. Denna användning går faktisk många tusen år tillbaka. Man har funnit bevis för att värksymptom på bl.a. multipel skleros och gikt kan botas med hjälp av CBD-olja.
 • Ångest och depression. Dessa två sjukdomar värderas av WHO (en tongivande internationell hälsoorganisation) för att vara de mest allvarliga och dyraste sjukdomar i det moderna samhället. Det finns redan olika verkningsfulla läkemedel mot sjukdomarna och effektiva terapiformer. Emellertid söker vissa patienter en naturprodukt, där CBD-oljan bl.a. har visat sig vara effektiv mot både depressions- och ångestsymptomen.
 • Cancerrelaterade symptom. Många former av behandling av cancer, så som kemoterapi, har en våldsam verkan på kroppen. Kemopatienter rapporterar bl.a. om starkt illamående, bristande aptit och yrsel under behandlingsförloppet. Forskningen inom detta område är ännu inte tillräckligt väletablerad för att det kan dras några slutgiltiga slutsatser. Det har dock på vissa ställen hittats bevis för att CBD-olja kan ha en lindrande effekt på ovanstående symptom.
 • Hudproblem. Akne, eller ”finnar”, påverkar i en eller annan grad ca var 10-e i befolkningen. Det är med andra ord en ganska vanlig sjukdom. Vissa fall av akne kan emellertid vara betydligt värre än den typ som de flesta känner till. Likaledes kan en effekt av akne vara, att den lidande går runt med lågt självförtroende över sitt utseende, allt efter var på kroppen problemet yttrar sig. Inflammation och överproduktion av naturliga oljor i hudkörtlarna är en väsentlig faktor i sjukdomen, som CBD-olja verkar kunna lindra.
 • Hjärtsjukdomar. Många i den svenska befolkningen går runt med högt blodtryck utan att veta om det. I synnerhet män har tendens till detta. Högre blodtryck är en inledande faktor till blodproppar och annat. Eftersom CBD i andra sammanhang har kunnat sänka blodtrycket, kan medlet tänkas kunna hjälpa med att förebygga förekomsten av olika hjärtsjukdomar.

CBD olja (20% / 2.000mg CBD) – Den starka

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 7 mg CBD.

En CBD-olja med hård styrka för svåra komplikationer

Bli klokare på hur du doserar CBD-oljan här

Pris 749,00 SEK

CBD-olja och diabetes 2

Som det framgår ovan, är det alltså många olika former av sjukdomar där CBD-olja har begynnande bevis för att vara lindrande mot symptomen. Hur förhåller det sig emellertid med CBD-olja med hänsyn till diabetes 2?

Här är det något viktigt, som skall slås fast: Det finns ännu ingen slutgiltig slutsats i forskningen om att man med fördel kan använda CBD-olja mot diabetes 2. Liksom vid flera av ovanstående ämnen, är man vid nuvarande tidpunkt högst i gång med grundforskning, d.v.s. grundläggande utforskning av möjligheter inom området.

När det i det följande talas om möjliga verkningar av CBD-olja på diabetes 2, är det alltså viktigt att hålla i minnet, att det mestadels är tal om hypoteser som stöds av några enskilda undersökningar. Framtidens fortsatta forskning i ämnet får i slutänden visa vad oljan kan användas till inom lindring av sjukdomen.

Om inget annat har man funnit belägg för att följande verkningar av CBD-olja på diabetes 2 gör sig gällande:

 • Kontroll av blodsocker. Ett av absolut viktigaste elementen i sockersjukdomar är den höjda mängden av glukos (el. blodsocker) i blodet hos den sjuke. Undersökningar har visat att CBD, i vissa fall med kombination av THC, minskar mängden av glukos i blodet. Om detta är fallet, kan CBD-olja visa sig ha både en förebyggande och lindrande effekt på flera typer av sockersjuka.
 • Lindring av olika inflammationer. Olika inflammationer som kan uppstå i kroppen, utgör riskfaktorer för utvecklingen av diabetes 2 – det är nämligen bl.a. dessa infektioner som leder till en resistens mot insulin i kroppen, och därmed till sjukdomens inträdande. I andra sammanhang har CBD visat sig ha en lindrande effekt på dessa inflammationer. Därför kan CBD-olja tänkas kunna hitta möjlig användning inom förebyggande av diabetes 2.

Andra effekter av CBD-olja på diabetes 2 kunde också i princip göra sig gällande, men här är forskningen mindre säker på sina slutsatser.

Sidoeffekter av CBD-olja

Slutligen är det också läge att summera CBD-oljans sidoeffekter, som bl.a. kan vara:

 • Kan ge muntorrhet.
 • Kan sänka blodtrycket.
 • Kan göra en dåsig.
 • Kan göra skada på levern vid mycket höga doser.

Vissa patienter med Parkinsons demens har dessutom rapporterat om att deras skakningar har blivit förvärrade av medlet. Eftersom oljans effekter vid nuvarande tidpunkt fortfarande kräver mer forskning, rekommenderas det för säkerhets skull inte att använda CBD-olja om man som kvinna är gravid eller ammar.

Sidoeffekternas styrka beror av dosen, och om man är tveksam, är det alltid bäst att rådfråga en läkare.

 

Relaterad läsning: CBD-olja mot cancer

Läs också: CBD-olja mot viktminskning

Denna sida har granskats av: Asger Svendsen Rating 10/10

Dette indlæg har fået 4.5 stjerner baseret på 10 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg

Write A Comment