fbpx

Depression håller på att bli en folksjukdom. Den har aldrig förr varit så utbredd som den är nu, och allt pekar på det bara blir värre med tiden. I det samhälle vi lever i dag blir fler och fler drabbade av depressionens tunga gråa moln. Undersökningar och statistiker visar, att det för närvarande finns omkring 200 000 människor i Sverige, som lider av depressioner. Samtidig antas det, att omkring en halv miljon svenskar kommer att uppleva en svår depression under loppet av sina liv. Dessa siffror är oroande höga och många undrar vad vi kan göra för att sänka dem. Under de senaste åren har användningen av cannabisolja börjat att vinna mer och mer mark. Oljan har många goda egenskaper och verkningar, och det har bland annat visat sig, att cannabisoljan kan användas mot depression.

Billigaste
Nordic Oli - 5% CBD-olja
 • Mild
 • Billigaste
 • Kan doseras flera gånger om dagen
 • Stöder immunförsvaret

Pris 399,00 SEK

Anbefalls
Raw Organics - 10% CBD
 • Måttlig styrka
 • Bästa valuta för pengarna
 • Mindre doseringsstorlekar
 • Används morgon och kväll

Pris 499,00 SEK

Kvalitet
Raw Organics - Kapslar
 • Marknadens bästa kvalitet
 • 3-5 gånger högre bioupptag än vanliga kapslar
 • Inget THC-innehåll
 • Fungerar antiinflammatorisk och antioxidant

Pris 699,00 SEK

Depression – Vad är det?

Många har svårt att förhålla sig till depression, och vad det egentligen är. Sjukdomen kan inte ses med det blotta ögat, och ändå vet de personer som har varit offer för en depression, att det är ett av de allra värsta tillstånden man kan befinna sig i.

Många människor upplever under loppet av deras liv en period, då allt verkar vara grått och trist. För de flesta är detta nedtyngda sinnestillstånd lyckligtvis kortvarig och kan ofta kureras med samtal eller en god natts sömn. För andra hänger den tunga sinnesstämningen kvar, och nertrycktheten och sorgen börjar dominera vardagen. För de flesta av dessa människor, slutar nertrycktheten inte bara av sig självt, och ofta förhåller det sig så att de, som lider av en depression upplever en vardag i en spiral av förtvivlan, som bara drar dem längre och längre ner. För dessa människor är behandling oftast vägen ut ur det som för dem är ett känslomässigt helvete.

Biologiskt sett är depressionen ett tillstånd som kan uppstå av flera skäl. För vissa handlar det om ärftliga faktorer och brist på bestämda ämnen, som utvecklas till en depression. För andra är det bara omständigheter i livet, svåra att komma över och hantera, som slutar med en depression.

I förhållande till depression skiljer man mellan tre stadier: lätt, medelsvår och svår. Har man en depression på den lätta nivån är det givna möjligheter att sjukdomen går över efter en tid. Upplever man en depression på medelsvår eller svårare nivå är det ofta medicin, som är vägen ut. Dock kan psykoterapi eller kognitiv terapi kombinerad med medicin i medelsvårt stadie vara nyttigt.

CBD olja (5% / 500mg CBD) – Den milda

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 2 mg CBD.

En CBD-olja med svag styrka för milda komplikationer
Lär dig hur du doserar CBD-olja korrekt här

Pris 299,00 SEK

Symptom vid depression

Innan man börjar överväga om ett nertryckt sinnestillstånd är en depression eller inte, skall symptomen ha varit synliga i minst två veckor. Man skall, för att ha en depression, ha minst två av följande kärnsymptom och minst två av följande följdsymptom:

Kärnsymptom:

 • Nertryckthet
 • Nedsatt lust eller intresse
 • Nedsatt energi eller ökad tendens till trötthet

Följdsymptom:

 • Nedsatt självtillit eller självkänsla
 • Självförebrående eller skuldkänslor
 • Tankar på död eller självmord
 • Besvär med tänkande och koncentration
 • Inre oro eller rastlöshet
 • Sömnstörningar
 • Ändringar i vikt och aptit

Vid en lätt depression skall två kärnsymptom och två följdsymptom vara närvarande. Är det tal om en medelsvår depression skall minst två kärnsymptom och fyra följdsymptom vara närvarande. Är man ute i en svår depression skall alla tre kärnsymptom och minst fem följdsymptom vara igenkännbara. 

Vanliga behandlingar av depression

I förhållande till depression och behandlingen därav finns några vanliga metoder, som ofta tillämpas, om det är tal om en medelsvår eller svår depression. Först och främst är medicin mot depression, så kallad antidepressiv medicin en vanligt förekommande behandlingsmetod. Antidepressiv medicin kallas också för antidepressiva, SSRI, TCA m.m. Denna medicinform verkar på olika sätt, allt efter vilket preparat det är tal om. Ofta gör antidepressiv medicin att man blir mer aktiv, samtidigt som likgiltigheten avtar. Dock är intagandet av antidepressiv medicin ofta förknippat med en massa biverkningar så som:

 • Illamående och yrsel
 • Brist på eller ökad aptit
 • Sömnbesvär
 • Huvudvärk
 • Ökad svettproduktion
 • Nedsatt spottproduktion
 • Ökad ångest och oro i uppstart av behandlingen
 • Mani – i mycket sällsynta fall

En annan ofta tillämpad behandling av depression är samtalsterapi. I hög grad är det psykoterapi eller kognitiv beteendeterapi man i Sverige använder sig av, i tillfälle av depression. Vid samtalsterapi försöker man att bättra olämpliga handlingar, som kan provocera en depression. Dessa handlingar kan bland annat vara tendensen att isolera sig eller att dämpa nertryckthet med bland annat alkohol. Härutöver arbetar man i samtalsterapin med tankestrukturer och automatiska negativa tanker, genom att ändra dessa i en positiv riktning.

I mycket svåra och allvarliga fall av depressioner är elektrobehandling en vanligt tillämpad behandling. Man använder elektrobehandling vid depressioner, där det är fara för självmord eller i fall där medicinsk behandling inte hjälper. Elektrobehandling föregår genom att det skickas en lätt och kortvarig strömstöt genom hjärnan medan personen är helt bedövad i några minuter. Stöten framkallar ett krampanfall, som påverkar signalämnen i hjärnan, och som omedelbart efter minskar depressionen och ger en stigning av humöret. 

CBD olja (10% / 1.000mg CBD) – Den måttliga

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 4 mg CBD.

En CBD-olja med medelhög styrka till måttliga komplikationer
Lär dig hur du doserar CBD-olja korrekt r

Pris 499,00 SEK

CBD-olja mot depression

En metod för att behandla depression, som har vunnit mark under de senaste åren, är användning av CBD-olja eller så kallad cannabisolja. Cannabinoidet CBD, cannabidiol har visat sig ha en lång rad nyttiga effekter på människokroppen. Bland annat visar forskningen att CBD har en effektiv verkan på aptit, sömn, smärta och humör. Verkningen på sistnämnda är naturligtvis det som gör, att CBD-olja är intressant i förhållande till behandling av depression. Studier har också visat att CBD-olja kan vara ett bra medel i kampen mot depressionen. För att förstå detta, är det ett måste att ha ett kännedom om de biologiska faktorer som ligger bakom det att ha en depression. 

Depressionen skapar en obalans som kroppen kan ta skada av. Detta hänger ihop med att kroppen uppfattar den mentala och känslomässiga skadan som ett hot. När kroppen känner sig hotad, sänder den ut vissa inflammatoriska ämnen, bland annat hormonet kortisol, som förorsakar stress och inflammationstillstånd. När kroppen är stressad och inflammerad, stänger den automatiskt ner, eftersom kortisol blockerar kroppens naturliga förmåga att bilda om protein till energi. Samtidigt medverkar kortisol till att minska mängden av syre till hjärnans nätverk, öka känslan av trötthet och hämma produktionen av dopamin, som annars är det signalämne som gör oss glada och nöjda. Orsaken till att CBD-olja kan motverka ett depressivt tillstånd är just att detta cannabinoid är antiinflammatorisk samtidigt som det ökar blodcirkulationen till hjärnan. Härmed kan CBD-oljan rensa kroppen från kortisolansamlingar samt andra stress- och inflammationsframkallande ämnen, vilket främjar behandlingen av depressionen. 

Cannabisolja – Depression

Cannabisoljan är i sig själv inte något botemedel mot depression. Men oljan, som innehåller cannabinoidet CBD, kan ses som ett alternativt komplement till samtalsterapi, som i hög grad har visat sig vara effektiv i behandlingen av depressioner. Ofta kombineras samtalsterapi med antidepressiv medicin, men som tidigare nämnt, är det ofta en lång rad biverkningar förknippade med användning av antidepressiva. CBD-olja har däremot inte några biverkningar, när väl tillvänjningsfasen är över, vilket kan ses som en klar fördel. Dessutom är cannabisolja en naturprodukt, och den är därför inte i närheten lika skadlig för kroppen som andra kemiskt framställda preparat kan vara. 

Dock är CBD-olja förhållandevis ny och därför finns det behov för mer forskning inom CBD och depression, innan det kan sägas något entydigt om resultaten och verkningen. Samtidigt är det viktigt att påpeka, att det kan vara farligt att strunta i sina antidepressiva utan vidare. I förhållande till en nedtrappning av sådana medicinska preparat bör detta alltid ske i samråd med egen läkare. Dessutom är det att rekommendera att du talar med din läkare om du vill göra ett försök med CBD-olja i stället för antidepressiv medicin. 

CBD olja (20% / 2.000mg CBD) – Den starka

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 7 mg CBD.

En CBD-olja med hård styrka för svåra komplikationer

Lär dig hur du dispenserar CBD-olja på rätt sätt här

Pris 749,00 SEK

CBD-olja – Dosering vid depression

Om du aldrig förr har försökt med CBD-olja, är det en sak som är viktig att komma ihåg: börja med små steg. Det betyder, att du alltid bör börja med mycket små doser, omkring 1-2 droppar, för att på så sätt komma fram hur just din kropp reagerar på oljan. När du börjar ditt förlopp med CBD-olja är det också viktigt att du är klar över att du inte kan förvänta resultat från dag ett, eftersom det först och främst handlar om att bygga upp en tolerans för produkten, för att senare kan använda större mängder, vilket ger bättre och tydligare effekter. I förhållande till intagning av cannabisolja finns det olika rutiner och förslag som du kan använda dig av. Det mest vanliga och oftast använda låter således: 0+0+1+2. Detta betyder, att du tar 0 doser morgon och lunch, 1 dos på kvällen och 2 doser inför natten. Den största dosen ligger sist på dagen, eftersom det är på natten som kroppen kan arbeta i lugn och ro på att bearbeta doseringen. Samtidigt sträcker sig natten över flera timmar, vilket också är anledning till den större dosen. 

Dock skall du veta, att det inte finns något entydigt svar på hur stor dosen cannabisolja skall vara. Detta beror på att användningen av CBD-olja fortfarande är i den späda uppstarten och därför krävs mer forskning innan ett tydligt och klart svar kan ges. Med CBD-olja förhåller det sig med andra ord så att det inte finns någon fast dosering, utan i stället en individuell. Den individuella mängden är den du kommer fram till verkar för dig. Alltså skall du hitta den mängd, där du känner att CBD-olja gör en skillnad för just dig. Man hoppas, att framtiden bjuder på mer kunskap om CBD-oljan och verkningen därav, så det med tiden blir att läkarna kan ge några fasta doseringsmängder. I förhållande till doseringen av CBD-olja mot depression är en genomsnittlig dos omkring 25 mg CBD om dagen. Denna dos är för de flesta människor effektiv. Upplever man fortsatt starka symptom med en dosering på 25 mg dagligen, kan man öka dosen under en period fram tills produkten har önskad effekt. Eftersom depression kan påverka ens matvanor, rekommenderas att man blandar oljan med sina matvaror. Det kan göras med att man intar oljan oralt, under tungan, var man håller den i en minut, härefter kan intagning av maten börja. 

CBD-olja och depression

CBD-olja är, som redan tidigare nämnt, ett förhållandevis nytt alternativ till de redan välkända behandlingsformerna i förhållande till bekämpning av depressioner. Trots produktens korta tid på marknaden finns det redan en rad solskenshistorier från människor som har använt sig av produkten. Bland annat berättar en historia om en ung flicka, som hade en svår depression under en längre tid, och efter uppstart av CBD-olja avtog depressionen gradvist och redan efter en vecka upplevde flickan märkbara resultat. Samtidigt visar en undersökning från 2012 att CBD och medicinsk cannabis bör antas som pålitliga behandlingsformer av depressioner. Undersökningen visade samtidigt, att CBD-oljan kan förbättra kognitiva prestationsförmågor hos de patienter som lider av bipolär sjukdom. Utöver framstegsberättelser och laboratorieundersökningar har även kliniska försök genomförts av läkare medvetna om att CBD kan användas i förhållande till behandling av depressioner. Dessa försök visade samtidigt, att behandling genom användning av CBD har inga eller minimala risker på det psykologiska tillståndet hos patienten. Yttermera har en erkänd forskare och läkare uttalat, att CBD kan medverka till en minskning av depressionens omfattning samt stabilisera sinnesstämningar genom att aktivera paralimbis samt limbiska områden i hjärnan. 

Depression följs ofta av stress och ångest

För många människor kommer depressionen inte ensam – den följs ofta av stress och/eller ångest. Ångest, stress och depression är ofta tre saker som utlöser varandra och som snabbt blir en ond cirkel, mycket svår att bryta. 

Stress

Stress är en ytterst utbredd sjukdom och refereras till ofta som ”The Public Enemy no. 1”. Stress påverkar både det yttre och det inre och utan man är klar över det, kan stress i de värsta fallen leda till andra och minst lika farliga sjukdomar. Stress är i sig själv nämligen inte nödvändigtvis farlig, eftersom detta i hög grad är förknippat med hur våldsam stressen är. Vi alla upplever då och då att stressa över småsaker eller känna oss stressade under en kortare period. Problemet med stress uppstår först när man kan sätta likhetstecken mellan stress och den vardag man lever. Det kan vara ytterst svårt att definiera symptomen på stress, eftersom de är olika från person till person. Vissa människor märker stressen psykiskt, bland annat genom dålig självkänsla, depression, aggressivitet, sömnlöshet, humörsvängningar m.m. Andra upplever att symptomen är fysiska och bland annat innebär hjärtklappningar, hyperkänslighet i samband med smärtor och i tunga, svåra fall, även magsår.

Ångest

Ångest kommer i många former och uttryck, och åter igen, är det individuellt från person till person hur ångesten visar sig. För vissa lyser ångesten igenom i form av extrem nervositet, rädsla, ont i magen och/eller osäkerhet. Ångesten kan vara knuten till många olika saker och situationer. Bland annat finns det många människor som lider av ångest, som upplever den i samband med sociala förhållanden. För andra är ångesten dominerande i enkla vardagssituationer, medan den för en helt tredje visar sig som en fobi. 

Flera studier och undersökningar pekar på att ångest, depression och stress ofta hänger ihop, och det kan därför vara en fördel, att hitta en behandlingsform som hjälper vid alla tre sjukdomar – och det är här som CBD-oljan kommer in i bilden. Denna olja har nämligen visat sig vara ett bra alternativ till de redan välkända preparaten i kampen mot både stress, ångest och depression. CBD-oljans goda verkningar beror på att cannabinoiden CBD interagerar med det endocannabinoida systemet som består av receptorer och transmitter, som medverkar till att styra och kontrollera de flesta processer i kroppen, så som känslan av smärta, hunger och trötthet. Genom användning av CBD påverkas detta system. Det betyder, att om du lider av ångest, stress eller depression, kan CBD gå in och interagera med CB1-receptorerna, som sitter i hjärnan, och bland annat medverkar till att kontrollera stress och ångest. I förhållande till bekämpning av ångest spelar det en stor roll, att CBD kan påverka kortisolnivån, vilket betyder, att kroppen härmed kan upprätthålla en normal rytm. Generellt kan CBD ha en positiv effekt på kroppens hälsa, samt hjälpa med att reglera vårt sätt att reagera på i stressade situationer. Dock får man alltid komma ihåg, att stress ofta beror på utomstående faktorer som CBD-oljan självklart inte kan styra och kontrollera. Därför är det viktigt att veta, att CBD-olja själv inte kan bota denna sjukdom, eftersom oljan inte kan reducera vardagens många stressfaktorer och göromål. 

Biologin bakom

Som vi redan lite har varit inne på, har människor som lider av depression en reducerad mängd signalämnen i kroppen, alltså en reducerad mängd av bland annat dopamin och serotonin. Dessa två ämnen spelar en stor, och mycket viktig roll i förhållande till lyckokänsla, bra självkänsla, stabilt humör och den generella psykiska balansen. När man lider av en depression är lagret på just dessa ämnen tomt, vilket också är det, som gör, att det kan vara svårt att komma ur en depression igen. Det är viktigt att poängtera, att CBD-olja själv inte kan bota en depression. Dock har flera undersökningar och försök visat, att CBD kan medverka till att aktivera serotoninreceptoren, vilket betyder, att CBD kan medverka till att ge självkänslan och humöret en boost samtidigt som den har en antidepressiv verkan. Just därför kan det vara en god idé att använda CBD-olja i samband med behandling av depressioner, eftersom den inverkar på några av de faktorer, det spelar en roll i förhållande till depression. 

Överväg CBD-olja

Om du lider av en depression, ångest eller stress och överväger om CBD-olja kan vara en bra lösning för dig, bör du ta ett samtal med din läkare och diskutera ämnet. Dock är det viktigt att du alltid kommer ihåg, att livsomständigheterna också spelar en viktig roll i förhållande till just dessa sjukdomar och besvär. CBD-olja kan vara ett bra komplement till annan behandling och generellt är oljan bra för kroppens hälsa och balans. CBD-olja kan således vara en bra början att bli av med den sjukdom du är plågad av, oavsett om det är stress, ångest eller depression. Kom dock alltid ihåg, att det kan vara några helt basala saker i ditt liv, som du bör ändra på eller arbeta med innan du märker en skillnad eller en förbättring. Som sagt var, kan CBD-olja många saker och har många goda verkningar, men den kan inte själv, DU skall också vara med.

CBD-olja – Vilken passar just dig?

I förhållande till CBD-olja och användning av den kan det vara svårt att komma fram till den CBD-olja, som passar just dig. Även om cannabisoljan är en relativt ny produkt på marknaden, finns det redan en uppsjö av varianter, och det kan vara svårt att genomskåda, vilken variant man bör välja. I förhållande till val av CBD-olja i samband med behandling av depression är det mycket individuellt från person till person, vilken olja som är den mest optimala. Den idealiska oljan beror på hur starka ens symptom är och vilket stadie av depressionen man befinner sig i. 

Cannabisoljan finns i varianter som innehåller olika mängder av CBD. Mängderna betecknas med procent och finns i 3%, 15%, 20% och 30%. Detta innebär, att om man skaffar en olja med 3%, är det 3% av oljan som utgörs av CBD medan resterande 97% är mineraler och vitaminer. Rekommendationerna är således, att ju starkare symptom och besvär man har, desto högre koncentration av CBD bör man välja. Oljan som innehåller 3% CBD skall, mest av allt, ses som ett kosttillskott, som bidrar med att hålla kroppen sund och i balans. Lider man av stress, ångest eller depression, rekommenderas att man använder en cannabisolja med en CBD-koncentration på 15%. Om man inte känner någon verkan vid användning av CBD-olja med 15% CBD, kan man prova med den på 20%. Lider man av depression i det svåra stadiet kan det samtidigt vara en god idé att använda en CBD-olja med mer än 15%, eftersom det hänger ihop, att ju högre på sjukdomsskalan du är, desto mer CBD har du och din kropp behov av. En god komihågregel är, att du bäst själv känner när du har kommit upp i en procent, som passar dina behov. 

Denna sida har granskats av: Mimir Vestergaard Rating 10/10

Dette indlæg har fået 4.27 stjerner baseret på 11 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg

Write A Comment