fbpx

Cannabisolja, även kallad CBD-olja, är fortfarande en ganska ny produkt på marknaden – i alla fall i de västliga länderna. På andra ställen i världen har man använt cannabisoljan som behandlingsmedel i flera hundra år. Det speciella med oljan är dess goda effekter på många olika besvär och sjukdomar. En av de sjukdomar man har kommit fram till att cannabisoljan kan ha en märkbar effekt på, är astma, som är en utbredd sjukdom i hela världen. Statistiken och undersökningar visar, att var tredje barn under tre år, upplever minst ett tillfälle av astmatisk bronkitis och senare får ställd diagnosen astma. Härutöver antas det, att 7-10% av skolbarn i Sverige lider av astma, medan mellan 250 000 och 300 000 vuxna i Sverige lider av diagnosen astma. På grund av så höga siffror, söker man efter behandlingsmedel som kan avhjälpa astma bättre än de medel som redan finns på marknaden. Och det är här som CBD-oljan kommer in i bilden.

Billigaste
Nordic Oli - 5% CBD-olja
 • Mild
 • Billigaste
 • Kan doseras flera gånger om dagen
 • Stöder immunförsvaret

Pris 399,00 SEK

Anbefalls
Raw Organics - 10% CBD
 • Måttlig styrka
 • Bästa valuta för pengarna
 • Mindre doseringsstorlekar
 • Används morgon och kväll

Pris 499,00 SEK

Kvalitet
Raw Organics - Kapslar
 • Marknadens bästa kvalitet
 • 3-5 gånger högre bioupptag än vanliga kapslar
 • Inget THC-innehåll
 • Fungerar antiinflammatorisk och antioxidant

Pris 699,00 SEK

CBD-olja

För många kan det vara svårt att ta ställning till cannabisolja, eftersom ordet cannabis för många är lika med hasch. Hasch och cannabisolja är dock inte jämförbara på något sätt. Båda produkter är visserligen utvunna ur cannabisplantan, som även kallas hampaplantan, men produkterna innehåller olika cannabinoider, som är innehållsämnen i cannabisplantan. Mest kända innehållsämnen är cannabidiol (CBD), som finns i CBD-olja, och Tetrahydrocannabinol (THC), som är det euforiserande ämnet i växten. CBD har ingen euforiserande verkan, men verkar till gengäld antiinflammatoriskt och har goda hälsofrämjande verkningar på kroppen. Därmed är CBD effektiv och bredspektrig i förhållande till behandling av olika sjukdomar. På grund av många hälsofördelar som CBD-oljan har, är det många som intar oljan som ett tillskott, i stället för vitaminer. Det är med andra ord inte bara en produkt, som vänder sig till sjukdomsdrabbade.

CBD olja (5% / 500mg CBD) – Den milda

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 2 mg CBD.

En CBD-olja med svag styrka för milda komplikationer

Lär dig hur du fördelar CBD-olja på rätt sätt har

Pris 299,00 SEK

Verkningar av CBD-olja

Cannabinoiderna CBD och THC m.fl. finns faktiskt i många växter. Vad man kanske inte trodde, eller visste, är – att vi människor också själva har dem i våra kroppar. Ja, vi har i verkligheten ett helt ”system” av dem, som har inverkan på kroppen och förbindelse till våra celler och system, som t.ex. våra nervsystem. Vårt system av cannabinoider kallas ECS, och forskningen visar att detta system är ett av de viktigaste systemen i kroppen i samband med fysiologisk hälsa. ECS består av några kemiska signalämnen och 2 receptorer. CB1R är receptorer som befinner sig i centralnervsystemet och vid upptagning av CBD cannabinoiden kan dessa bl.a. minska smärtor i ryggnerver. CB2R är receptorer som finns i det perifera nervsystemet, härav speciellt i immunceller – CBD kan sätta sig i dessa receptorer i immunceller för att signalera till kroppen att den upplever inflammation.

CBD-olja verkar med andra ord mot smärtor och verkar antiinflammatoriskt, men härutöver har den en rad andra verkningar: Nedan ser du en lista över några av de sjukdomar som CBD kan bidra med att avhjälpa:

 • Gikt
 • OCD
 • Fibromyalgi
 • Akne
 • Parkinson

CBD-olja och astma

Preliminär forskning visar att CBD kan minimera den inflammation som astmapatienter upplever. Resultaten av nyliga undersökningar är i överensstämmelse med tidigare studier. Allt tyder på att CBD har antiinflammatoriska och immunosuppressiva egenskaper. Några undersökningar har också visat, att CBD kan minska astmarelaterad smärta.

Därmed kan CBD potentiellt verka som en potent astmaterapeutisk hjälp. När CBD används i en av många former produkten finns i, kan det reducera luftvägsresistensen. Det är dock viktigt att använda CBD med omsorg och följa instruktionerna från den säljande verksamheten, och se till att CBD-oljan du köper, inte överskrider 0,2% THC som är lagligt krav i Sverige. 

Fördelar med användning av CBD-olja i förhållande till astma

Generellt är det många fördelar med användning av CBD-olja före andra kliniskt framställda preparat. CBD-oljan är ett naturmedel, och innehåller därmed inte en massa kemikalier och tillsatser.

Forskningen har visat, att CBD-olja kan ha en minskande effekt på THZ och TP cytokin-nivåerna. En effekt, som bidrar med att hålla astmaanfallen nere, så att den sjukdomsdrabbade kan bibehålla en normal vardag. Härutöver vet de som lider av astma, att det är en del medföljande smärta förknippade med astman. Eftersom CBD-oljan har en god effekt på flera av kroppens delar, kan detta läkemedel också bidra med att avhjälpa några av de besvären, som astman bär med sig. CBD-oljan får musklerna att slappna av, samtidigt som oljan medverkar till att reducera trycket i lungorna, vilket är en klar fördel för astmapatienter. 

Undersökningar

En undersökning offentliggjord 2012 i European Journal of Pharmacology drog slutsatser att cannabinoid CBD var effektiv för att reducera inflammation vid akuta lungskador. Undersökningen observerade, att behandling med CBD minskade leukocyter bara en dag efter induktion av lunginflammation. Avslutade resultat av undersökningen: CBD nedsätter produktionen av proinflammatoriska cytokiner och kemokiner i bronkoalveolar lågvätska i lungan.

En underökning, som offentliggjordes 2015 i tidskriften Mediators of Inflammation, visade att cannabinoid CBD reducerar inflammation och kan medföra en reduktion i slemhudssekretion, ett stort symptom på astma. Som slutsats föreslår dessa verkningar potentialen för en ny astmabehandling, eftersom CBD kontrollerar överdrivna inflammatoriska responsen, som observeras i denna modell.

Därför bör du överväga CBD-olja mot astma

Astma är en sjukdom, som för tillfället inte finns något botemedel mot. Många försöker med bland annat kosttillskott för att uppleva en förbättring av sjukdomen. Detta verkar för vissa, men långt från för alla. Däremot har cannabisoljan visat lovande resultat, för de flesta sjukdomsdrabbade, och det är därför många som sneglar åt detta håll i förhållande till behandling och botemedel mot astma. Tittar man mot andra världsdelar och länder, har man i delar av världen, så som Asien, använt sig av cannabisolja mot diverse sjukdomar och besvär i mer än hundra år. En av de sjukdomar som man i Asien har behandlat framgångsrikt med cannabisolja i många år är just astma. I början innebar användningen av cannabisolja, att man upplevde ett rus, som för många kan verka obehaglig, men med tiden har det blivit möjligt att framställa cannabisolja med en så liten procentdel av den euforiserande cannabinoiden, THC, att man helt kan slippa ett rus eller euforiserande tillstånd, vilket för många är att föredra. I dag är det inte bara de asiatiska länderna som använder sig av cannabisolja. Oljan är i de västliga länderna fortfarande en relativt ny produkt på marknaden, men har redan visat mycket fina resultat. Som redan nämnt, kan CBD-oljan vara ett utmärkt alternativ till redan existerande och välkända behandlingsmetoder av bland annat astma, och det är redan en förhållandevis utbredd behandlingsmetod

Tala med läkaren om CBD-olja mot astma

Om du överväger om CBD-olja kan lindra och hjälpa dig med din astma, bör du först och främst konsultera din läkare, för att höra hans/hennes åsikt. CBD-olja anses i Sverige vara ett medicinskt läkemedel och kräver därför ett recept från läkaren, innan du får köpa produkten. Yttermera kan cannabisolja i vissa fall ha en påverkan på andra typer av medicin man intar, och det är därför viktigt att tala med sin läkare om, hur CBD-oljan kan påverka de andra mediciner som du tar. Det förhåller sig nämligen så, att CBD-olja kan ha både en minskande och en ökande effekt på andra preparat. Därutöver skall du vara uppmärksam på att CBD-olja av många fortfarande anses som ett nytt och ännu inte så väl ansett alternativ till de redan uppfunna preparat, och det är därför inte alla läkare, som är villiga att skriva ut ett recept på just detta behandlingsmedel.

CBD olja (10% / 1.000mg CBD) – Den måttliga

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 4 mg CBD.

En CBD-olja med medelhög styrka till måttliga komplikationer

Lär dig hur du fördelar CBD-olja på rätt sätt har

Pris 499,00 SEK

I vilka former fås CBD-oljan?

CBD-oljan fås i flera olika former och kan intas på flera olika sätt. Dock är det dropparna, som är de mest använda. Nedan kan du se de olika sätten:

 • Tuggummi
 • Olja
 • Kapslar
 • Kräm och salva
 • E-vätska

Vid stolpiller och tuggummi upptas ämnen i oljan via körtlarna. CBD-oljan kan också intas genom att placera droppar under tungan. Om du tar CBD-oljan som kapslar, skall du vara uppmärksam på att verkningar inträder långsammare än när CBD-oljan tas under tungan. De produkter som helt säkert tar längst tid att ge en effekt, är krämer och salvor. Till gengäld måste man säga, att det är ett lätt sätt att inta oljan på.

Kan man röka CBD-olja?

Nej, det bör absolut frånrådas. Varken cannabisolja eller hampolja skall rökas. Vid höga temperaturer produceras några förbränningsämnen, som är särskilt skadliga för kroppen – och dessutom också cancerframkallande. Därutöver är lungorna inte i stånd att göra sig av med oljeresterna. – Med detta i betraktning, det skulle vara spill att röka oljan, eftersom dess läkande verkan går förlorad vid uppvärmning. – Och kom ihåg också att en eventuell euforiserande verkan – i eftergift – inte uppnås, att THC-nivån är för låg.

CBD olja (20% / 2.000mg CBD) – Den starka

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 7 mg CBD.

En CBD-olja med hård styrka för svåra komplikationer
Lär dig hur du fördelar CBD-olja på rätt sätt har

Pris 699,00 SEK

CBD-olja i Sverige

Oljan skrivs ut i Sverige på recept av vissa läkare. Hos läkaren skulle det också vara möjligt att få utskrivet CBD med THC, om det anses att patienten kan ha positiv verkan härav. Om din läkare inte vill skriva ut oljan, kan du köpa den lagligt online i utländska webbshopar. Det är självklart viktigt, att du går kritiskt till väga. Det finns ett par saker som du skall tänka på:

 • Du skall alltid försäkra dig om att återförsäljaren verkligen är från utlandet
 • Du skall försäkra dig om att THC-innehållet inte överstiger 0,2 mg, för då är oljan olaglig – även i utlandet
 • Du skall vara uppmärksam på att produkten skall vara certifierad
 • Du skall vara uppmärksam på att pris och kvalitet oftast hänger ihop

Slutsatser

För att dra slutsatser, kan CBD-olja göra nytta hos astmapatienter på många sätt. En daglig dosering av CBD krävs för att få tillräckligt med medicin i kroppen för att kontrollera astma lättare. Astmapatienter kan använda CBD för att förbättra deras överordnade funktioner i kroppen, och ännu viktigare, deras lungor. Eftersom undersökningar visar att CBD kan vara en kontrollerande faktor för astma, använder många patienter runt om i världen CBD för att styra sina astmaanfall. Även om astma inte dödar en person, är symptomen som en astmapatient står inför, mycket ödesdigra. Det kan några gånger resultera i dödsfall. Korrekt hantering av en kronisk sjukdom som astma är nödvändig för att undvika förvärring av symptomen.

Denna sida har granskats av: Julie Villadsen Rating 10/10

Dette indlæg har fået 4.22 stjerner baseret på 9 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg

Write A Comment