fbpx

Man har efter hand tagit reda på att CBD-olja, även kallad cannabisolja, har god effekt på en lång rad besvär och sjukdomar. Oljan utvinns ur själva cannabisplantan, av hampaplantan – och det gör självklart, att den allra första frågan de flesta ställer är: är oljan över huvud taget laglig här i Sverige?

Alla vet ju, att det euforiserande ämnet, hasch, utvinns ur samma växt. Och svaret är ja. Oljan är laglig i Sverige, och den kan köpas på recept. Det är däremot inte alla läkare, som är villiga att skriva ut oljan.

Oljan, CBD, är utan det euforiserande ämnet som går under namnet THC, som finns i hasch. Att urskilja THC från CBD är inom industrin en större process, och det kommer alltid att vara en viss mängd THC kvar i oljan, – men den är så försvinnande liten, att man inte kan kalla CBD ett euforiserande ämne.

CBD är en förkortning av ordet ”Cannabidiol” och THC står för ”Tetrahydrocannabinol.”

Billigaste
Nordic Oli - 5% CBD-olja
 • Mild
 • Billigaste
 • Kan doseras flera gånger om dagen
 • Stöder immunförsvaret

Pris 399,00 SEK

Anbefalls
Raw Organics - 10% CBD
 • Måttlig styrka
 • Bästa valuta för pengarna
 • Mindre doseringsstorlekar
 • Används morgon och kväll

Pris 499,00 SEK

Kvalitet
Raw Organics - Kapslar
 • Marknadens bästa kvalitet
 • 3-5 gånger högre bioupptag än vanliga kapslar
 • Inget THC-innehåll
 • Fungerar antiinflammatorisk och antioxidant

Pris 699,00 SEK

Köp av CBD-olja

Oljan skrivs ut i Sverige på recept av vissa läkare. Hos läkaren skulle det också vara möjligt att få CBD med THC, om det anses att patienten kan ha positiv verkan härav. Om din läkare inte vill skriva ut oljan, kan du köpa den lagligt online i utländska webbshopar. Det är självklart viktigt, att du går kritiskt till väga. Det finns dock ett par saker som du skall tänka på:

 • Du skall alltid försäkra dig om att återförsäljaren verkligen är från utlandet
 • Du skall försäkra dig om att THC-innehållet inte överstiger 0,2 mg, för då är oljan olaglig – även i utlandet
 • Du skall vara uppmärksam på att produkten skall vara certifierad
 • Du skall vara uppmärksam på att pris och kvalitet hänger ihop

Vad är CBD bra för?

Många har efter hand hört, att CBD-olja är bra för många saker, en naturprodukt – och ofarlig att inta. Många svenskar har haft nyttig verkan tack vare produkten, och därför är det fortsatt allt större intresse för den.

Många har hört att CBD är antieuforiserande och att det tillika skulle ha en positiv effekt på kroppens förmåga att på det hela taget balansera hälsan. Många forskare har gjort undersökningar, som pekar på att oljan är något, man tryggt kan använda (den gör ingen ”hög”), ja, till och med barn kan inta den.

Världshälsoorganisationen WHO har också – 2017 – ”blåstämplat” oljan, eftersom den har nyttig inverkan på en lång rad besvär. WHO rekommenderar naturligtvis, att det görs ännu fler undersökningar, som visar produktens effektivitet och harmlöshet – än det är nu. Forskarna arbetar också runt om i världen med försök och undersökningar. Och hittills ser det lovande ut.

CBD olja (5% / 500mg CBD) – Den milda

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 2 mg CBD.

En CBD-olja med svag styrka för milda komplikationer
Lär dig hur du dispenserar CBD-olja på rätt sätt
här

Pris 299,00 SEK

Användning av CBD-olja

Ja, medan vissa använder CBD-olja så som man använder kosttillskott, – kanske för att stabilisera sömn, humör, stress, aptit – så använder andra den för att dämpa och bekämpa några av de symptom som förknippas med allvarliga sjukdomar, som t.ex. cancer.

Här har CBD-oljan bland annat visat en mycket positiv verkan, när det gäller smärtreduktion i samband med kemoterapi. Ökad aptit och bättre sömn är också några av de goda verkningar som oljan har på människor, hårt drabbade av sjukdomen.

Allra flesta vet, att god sömn är avgörande för våra kroppars olika funktioner och på t.ex. immunförsvaret. Om en person är frisk och utvilad, är han/hon också betydligt mer motståndskraftig mot sjukdomar än en person som lider av sömnbrist. God sömn påverkar också humöret i positiv riktning, och stress kan minskas därmed.

Det finns riktigt många skäl till att försöka sig på att använda CBD-oljan. Det finns många besvär, där den har visat sig ha ytterst nyttig effekt, – t.ex. vid olika ångestbesvär.

Ångest

Att känna ångest är ett helt naturligt tillstånd – både för människor och djur. Ångest upplevs, när det kan vara faror, och den gör att individen rent mekanisk och instinktivt försvarar sig eller försöker fly.

Det är en sund reaktion när man känner sig hotad. Men när ångesten tar överhand hos en person, blir den till ett sjukligt tillstånd, vilket gör, att den personen berövas ett normalt liv, ja till och med sin livskvalitet. Denna form av ångestkänslor upplever många under loppet av ett liv, men ångesten kan också leda till depressioner och i vissa fall: även självmord. Den ”sjukliga” formen av ångesten förekommer, när en person känner ångest i olika situationer och i samband med händelser, som ”normalt” inte utlöser ångest.

Mest vanliga ångestbesvär är:

 • Socialfobi (överdriven ångest i sociala situationer, det vill säga i samvaro med andra personer)
 • Agorafobi (ångest för öppna platser. Men det centrala är en ångest för att få ett panikanfall antingen bland andra personer (eftersom den ängslige tycker att det skulle vara förfärligt pinsamt), eller eftersom den aktuelle är rädd för att få ett anfall, där ingen kan hjälpa honom/henne.
 • Enkelfobi (ångest, som är begränsad till helt specifika situationer, så som ångest för djur (till exempel spindlar), höjder, åska, mörker, flygning, stängda rum, besök på offentliga toaletter, intagning av vissa matvaror, tandläkarbesök eller åsynen av blod)
 • Panikångest (där man plötsligt, som blixt från en klar himmel, drabbas av en intensiv ångest, närmast rädsla, samtidigt som man får en rad obehagliga kroppsliga symptom)
 • Generaliserad ångest (ångest, som är karakteriserad genom att vara närvarande i stort sett hela tiden som en grundläggande känsla av oro eller ångest. Ångesten sägs vara ”fritt flytande”, d.v.s. den angår inte något specifikt. Den manifesterar sig dock ofta i bekymmer, och tidigare kallade man därför generaliserad ångest för bekymmersångest)
 • OCD ( = Obses­sive Compulsive Disor­der; en psyki­a­trisk sjukdom med åter­kommande tvång­stan­kar och / eller tvångs­hand­lin­gar

CBD olja (10% / 1.000mg CBD) – Den måttliga

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 4 mg CBD.

En CBD-olja med medelhög styrka till måttliga komplikationer
Lär dig hur du dispenserar CBD-olja på rätt sätt
här

Pris 499,00 SEK

Ångest och medicin / Ångest och CBD

I nyare studier har forskare upptäckt, att CBD har samma egenskaper som antidepressiva och anxiolytika, men det naturliga ämnet har bara inte samma risker, som kan vara förknippade med användning av medicinen.

När en person får diagnos p.g.a. sin ångest, behandlas tillståndet i regel med antidepressiva medel, som t.ex. lyckopiller och anxiolytika, som t.ex. Alprazolam. Psykoterapi kommer också ofta in i bilden. Till skillnad från terapin har antidepressiva och anxiolytika ett brett spektrum av oönskade biverkningar och risker, – och det är också ofta dessa, som används eller om inte annat kompletteras med.

Men oavsett dessa biverkningar, har människor som lider av ångest, behov av hjälp och medicin, så de får möjlighet att leva ett normalt liv utan denna invalidiserande faktor som ångesten är. Ångest kostar varje år ca 10 miljarder kronor – enligt Hälsostyrelsen.

Ett alternativ till antidepressiva och anxiolytika mot ångest är känt sedan tidigare och ordineras av läkare, och nu ser det också ut att svaret har kommit med CBD-oljan, som ju är ett naturligt medel, och som har visat sig vara effektivt och mycket säkert att använda. Med andra ord är cannabisolja mot ångest ett bra alternativ.

CBD-olja mot ångest

Hittills har man i många av studierna kring CBD-oljans verkan använt hjälp från djurmodeller för att bestämma verkningarna av CBD-olja i stressfulla situationer, då ångest relateras till stress. Resultaten visade att CBD-olja minskade ångest signifikant.

Modellerna kom till ett lugnt sinnestillstånd trots det faktum att de blev utsatta för en rad stressande externa stimuli, som utlöste tillstånd av ångest.

Tittar vi på social ångest, är det, som beskrivet ovan, ett tillstånd, som hos en person framkallar en irrationell rädsla för att vara bland andra människor – med t.ex. tanken om, vad dessa eventuellt skulle säga eller tänka om personen.

Människor med denna och andra typer av ångest har under längre tid studerats, då de intar CBD-oljan, för att exakt kunna följa dess verkan. Forskare har kunnat slå fast att oljan är ganska effektiv – En av de mest ångestframkallande saker för människor är att ställa sig inför en större församling människor.

Symptomen hos människor som känner den typen av ångest, kan vara kallsvettig, ha torr hals, hög puls och skakningar. Det samma kan hända om man lider av sociala fobier. Här upptäckte forskarna, att intagning av CBD-olja före personen blev satt i den ångestprovocerande situation, resulterade i att ångesten reducerades, och det gjorde det möjligt för personen att vara i situationen på ett helt annat sätt än utan intagning av CBD-olja.

Dessa resultat blev jämförda med en undersökning av en grupp människor som fik placebo, och här var det ett betydligt högre nivå av ångest att spåra än hos de som fick inta oljan. Den sista gruppen kunde mycket lättare utföra den ångestprovocerande uppgiften.

Även om man i de flesta studier har använt djur, och det naturligtvis skulle vara en risk för att de resultat som har kommet i samband med en undersökning genomförd på möss, inte skulle vara samma på människor, – är det trots det riktigt många människor som redan har valt att göra försök med CBD-oljan, när det gäller en dämpning av deras ångest. Och det är många som berättar och vittnar om god inverkan

Cannabisoljans verkning mot ångest

Utifrån forskningen visar det sig, att CBD-olja ökar serotoninreceptorer som 5-HT1A och främjar ett tillstånd av välmående och välbefinnande. Man har tagit reda på att CBD-olja mot ångest verkar ännu snabbare än de hittills använda antidepressiva.

Därför är man så gott som säker på att oljan är den riktiga vägen. Forskningen pågår fortfarande, men många, och goda resultat från undersökningar kommer in från alla håll. Bl.a. blev en grupp bestående av tio personer uttagen, som har blivit diagnostiserad med ångest. Man ville undersöka blodgenomströmningen till en rad olika delar i hjärnan.

Den ena halvdelen av gruppen fick CBD-olja – den andra halvdelen fick placebo. När det gällde gruppen som fick cannabisolja mot ångest, visade det sig, att den hade en minskning av anxiolytiska (ångestnedsättande) egenskaper.

Blodflödet till olika delar av hjärnan visade också en minskning i anxiolytiska egenskaper hos de personer som fick CBD-olja. Ännu saknas mer forskning, men redan nu är det klarlagt, att CBD-olja rent faktisk kan minska ångest och främja en lugnare sinnestillstånd, som tidigare beskrivet.

Lite mer om CBD-oljans verkningar mot ångest – CBD-olja mot ångest

Cannabinoiderna CBD, THC med flera finns faktisk i många växter. Vad man kanske inte trodde, är – att vi människor också själva har dem i våra kroppar. Ja, i verkligheten har vi ett helt ”system” av dem, som har inverkan på kroppen och förbindelse med våra celler och system, som t.ex. våra immunsystem.

Vårt system av cannabinoider kallas ECS, och det finns forskare, som anser att detta system är det mest vitala i vår kropp. ECS består av några kemiska signalämnen och 2 receptorer, kallade CB1 och CB2, som ju är de receptorer som upptar CBD, och ger kroppen en CBD-verkan.

När det gäller CB1 receptorer i vår kropp, så finns de i hjärnan och i det centrala nervsystemet. Härutöver finns de också på andra ställen i kroppen, men de flesta finns omkring hjärnan, och det de gör, är att koordinera våra rörelser, vår aptit, vårt humör och flera andra saker.

CB1 receptorn upptar THC. Om du någon gång har rökt hasch, då har du säkert märkt, att din aptit väcks och ditt humör ändras, vilket kommer från att dina CB1-receptorerer har tagit upp cannabinoiden THC.

CB2-receptorer finns i våra celler och i vårt immunförsvar, och de har en effekt på bl.a. inflammation och smärtor. CB2 upptar cannabinoiden CBD, som således verkar smärtlindrande och antiinflammatoriskt.

CBD-olja verkar alltså mot smärtor och den verkar antiinflammatoriskt, men den har också en rad andra verkningar. Förutom verkningen mot ångest, verkar oljan dessutom positivt på:

 • Demens
 • Gikt
 • OCD
 • Schizofreni
 • Skleros
 • Försvagat immunförsvar
 • Fibromyalgi
 • Meningits
 • Akne
 • Astma
 • Smärtor
 • Brännskador
 • Parkinson

CBD olja (20% / 2.000mg CBD) – Den starka

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 7 mg CBD.

En CBD-olja med hård styrka för svåra komplikationer
Lär dig hur du dispenserar CBD-olja på rätt sätt
här

Pris 749,00 SEK

CBD-olja mot ångest, dosering och intagning

En viktig fråga är, hur mycket CBD-olja skall tas för att den skall ha en effektiv verkan mot ångest. För de allra flesta skulle en dos på 25 mg vara passande.

Det kan vara så att man upplever, att denna dosering inte är tillräcklig, och då kan man naturligtvis gradvist öka den, tills man kommer fram till rätt dosering. Det finns flera faktorer som spelar in när det gäller rätt dosering av CBD-olja mot ångest, nämligen:

 • Sjukdomstillståndets intensitet
 • Personens metabolism (ämnesomsättning)
 • Kroppens reaktion på CBD-olja
 • Kroppsvikt
 • Kroppskemi (som inkluderar eventuell annan medicin, som intas)

Justera kontinuerligt din dosering och kom ihåg att känna efter. I små doser kan CBD-olja verka som ett stimulerande medel, som aktiverar din kropps naturliga försvar och läkande egenskaper. Kroppen är helt naturligt i stånd att läka sig själv, och det kan CBD-olja hjälpa den med.

I stora doser kan CBD-olja verka lugnande, vilket betyder, att du verkligen skall hålla ett öga med din utveckling och känna efter riktigt ordentligt i kroppen för att vara säker på att du inte tar en allt för stor dos.

Vägen till helt perfekt dos är efter en brasiliansk studie formad som en klocka. Det kan vara så att du inte riktigt upplever någon önskad verkan av CBD-oljan i början. Men när du långsamt låter din kropp vänja sig vid en dos och först efter en tid ökar din dos, kommer du efter hand både få och känna en verkan av produkten.

Om du överskrider den dos, där CBD-oljan började verka på din kropp, är det så att effekten kommer att avta i takt med att du ökar doseringen.

Därför är det med andra ord ytterst viktigt att du lyssnar på din kropp, hur den och ditt sinne reagerar efter varje ändring i din dosering, för det är bara på det sättet som du kommer fram till, vilken dos som är just den rätta för dig, så att du uppnår önskad verkan.

Olika sätt att inta oljan

CBD-oljan kan intas på flera olika sätt. Nedan kan du se vilka:

 • Kristaller
 • Stolpiller
 • Tuggummi
 • Droppar
 • Pasta
 • Kapslar
 • Kräm och salva

Vid stolpiller och tuggummi upptas ämnen i oljan via körtlarna. Härefter blir de snabbt transporterade vidare till blodomloppet, varefter effekten inträder. CBD-olja kan även intas genom att placera droppar under tungan. Här bör de ligga et par minuter, innan de sväljes. Liksom vid stolpiller och tuggummi går det ca 15 – 30 minuter, innan verkningen inträder, och den håller i ca 4 – 5 timmar.

Om du tar CBD-olja som kapslar, skall du vara uppmärksam på att verkningen inträder långsammare än när CBD-oljan tas under tungan. Först skall kapseln lösas upp i magen, och hur lång tid, det går åt till det, beror på din ämnesomsättning och på om din mage är fylld eller om den är tom. För vissa kan kapseln verka inom 20 minuter, medan det för andra kan ta 60 – 90 minuter.

Det kan vara en fördel att ta kapseln på tom mage, så att den snabbare löses upp, men till gengäld kan effekten vara mildare och vara längre, om du tar kapseln i samband med en måltid – t.ex. 6 – 8 timmar, eftersom magen nu långsammare friger CBD-kapselns innehåll.

De produkter som helt säkert tar längst tid att ge effekt, är krämer och salvor. Men då får man till gengäld säga, att krämer och salvor är ett lätt och varsamt sätt att ta oljan på.

Under första par dagar eller veckor kan det vara mindre biverkningar förknippade med användning av CBD-olja, såsom yrsel, mild huvudvärk samt illamående. De kommer av att kroppen gör utrensning. Flera användare upplever också i uppstartsfasen, att CBD-oljan rensar ut i tarmsystemet, vilket beror på att CBD-oljan innehåller klorofyll (det, som ger växten sin gröna färg och medverkar i fotosyntesen), som verkar utrensande på bl.a. tarmsystemet.

Kan man röka CBD-olja?

Nej, det bör absolut frånrådas. Varken cannabisolja eller hampolja skall rökas. Vid höga temperaturer produceras några förbränningsämnen, som är särskilt skadliga för kroppen – och dessutom även cancerframkallande.

Härutöver är lungorna inte i stånd att göra sig av med oljeresterna. – Det skulle vara spill att röka oljan, eftersom dess läkande verkan går förlorad vid uppvärmning. – Och kom ihåg också att en eventuell euforiserande verkan inte uppnås, eftersom THC-nivån är för låg.

Flera producenter har dock utvecklat e-vätska till e-cigaretter och vaporizers, vilket gör att du nu har möjligheten att röka CBD.

CBD-olja och biverkningar

CBD används efter hand i världen för att avhjälpa flera olika problem. Det används mot inflammation, skakningar, psykos och ångest.

Det kan hjälpa med att lindra smärtor, reducera ångest, läka brännskador, läka akne och bekämpa många andra typer av sjukdomar.

Människor använder det dagligen på grund av dess medicinska fördelar, – men i högre doser och eftersom oljan verkar olika från person till person, kan det också framkomma vissa biverkningar, som dock för de flestas vidkommande avtar efter en vis tillvänjningsfas.

Biverkningar kan vara:

 • Torr munhåla – i tillvänjningsfasen kan du ofta uppleva att du är mer törstig än du brukar
 • Tunn mage – när du börjar ta CBD-olja kan du under den första veckan troligtvis uppleva tunn mage. Detta beror på att CBD innehåller klorofyll, som verkar utrensande på tarmsystemet.
 • Huvudvärk och yrsel – vid uppstart med CBD-olja kan du uppleva huvudvärk och yrsel. Dock är detta något som avtar för att försvinna helt när du har vant dig vid produkten.
 • Reducering av koncentration och/eller minne – CBD-olja kan i tillvänjningsfasen ha negativt inflytande på koncentrationen och minnet. Härför rekommenderas det av experter på området, att uppstart med CBD-olja sker under en period där du inte har behov av att anstränga dig mentalt mer än normalt.

Som tidigare nämnt avtar och försvinner biverkningar från CBD-olja efter tillvänjningsfasen och de flesta upplever en ytterst positiv verkan av produkten. Därför har CBD-oljan stormat fram de senaste åren. Den har kommet för att stanna.

Slutsatser

Ännu förstår forskare inte fullt ut de mekanismer som CBD-olja rent faktisk har för att reducera ångest, och hur det påverkar våra hjärnor.

I många länder är CBD-haltiga produkter lagliga, och här njuter befolkningen redan av fördelen med CBD, varemot det finns länder, där detta inte är fallet. Här kan oljan fås via recept, om läkaren är välvilligt inställd till den.

Det ger inte riktigt någon mening, eftersom världshälsoorganisationen WHO har sagt OK till oljan och dess många goda effekter, samtidigt som – man finner den oskadlig för människor – Men många ställen kräver mer forskning på området, flera undersökningar av CBD.

Det är alltså bara en tidsfråga innan den vetenskapliga världen är överbevisad kring anxiolytiska och antidepressiva, goda verkningar med CBD-olja. – Men tänk bara, att vi hittar så fantastiska egenskaper i en växt – som kan bespara massor av människor ett liv med ångest.

Denna sida har granskats av: Peter Rasmussen Rating 10/10

Dette indlæg har fået 5 stjerner baseret på 5 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg

Write A Comment