fbpx

Kanske har du hört talas om cannabisolja förr, för inom de senaste åren har oljan och dess verkningar blivit ett stort samtalsämne. Kanske har du funderat över vad cannabisoljan verkar mot. Faktum är, att det inte finns ett kort och exakt svar på detta. För cannabisoljan har inte bara en verkan – utan fler. En av de sjukdomar som cannabisoljan kan ha positiv verkan på, är demens.

Demens är inte som så en sjukdom, utan mer ett uttryck för åldersbetingade symptom, som har en negativ påverkan på våra förmågor. Demens kan bland annat ha ett inflytande på vår förmåga att komma ihåg, kommunicera, avläsa situationer och så vidare. Det är mycket olika från person till person, hur stor påverkan demensen har. Det beror också på vilket stadie demensen är på. Man skiljer mellan tre stadier av demens: mild, medelsvår och svår. Ju mer demensen utvecklar sig, desto tidigare kommer den till uttryck. 

I det milda stadiet syns demens oftast genom lättare minnesbesvär. Det är ett symptom, som man ser hos många äldre, och det anses vara ganska normalt. I det medelsvåra stadiet syns att den äldre så smått förlorar förmågan att klara sig själv, och personen förlorar ofta självständigheten i detta stadie. 

I det tredje stadiet för demens, det svåra stadiet, tar diverse symptom till. Det kan bland annat vara svårt att kommunicera och föra ett samtal med en person som lider av svår demens. Härutöver mister den demensdrabbade i detta stadie ofta också arbets- och långtidsminnet, och fler äldre går igenom personlighetsändringar i detta stadie, som bland annat kan ses genom aggressivitet, depression eller paranoia. Personer, som lider av svår demens, har behov av hjälp för att klara av till och med de enklaste vardagsuppgifter så som personlig hygien och matintag. 

Raw Organics: Juridisk återförsäljare av CBD-olja

Raw Organics är känt för högsta kvalitet och erbjuder dansk support från 9-14 med 5 stjärnor på Trustpilot

CBD-olja – vad är det?

CBD är en förkortning på en cannabinoid som finns i hampaplantan. En cannabinoid är ett ämne i cannabisplantan och det finns över 80 av dessa. Den cannabinoid, som CBD är en förkortning för, är cannabidiol. Detta ämne har ingen euforiserande verkan, vilket annars är det som många personer förknippar hampa med. För att förstå helt exakt vad cannabinoiden CBD kan, får man först förstå biologin bakom. Det förhåller sig så att CBD finns i många olika växter. Cannabinoider finns till och med i människokroppen. I kroppen har vi ett helt system av dessa, som har direkt förbindelse med kroppens celler och system så som immunsystemet. Det system av cannabinoider, som finns i människokroppen, kallas för ECS och består av kemiska signalämnen och de två receptorer CB1 och CB2, vilka upptar CBD och ger kroppen inverkning av denna cannabinoid. CB1- receptorer finns bland annat i hjärnan och i centralnervsystemet. I hjärnan har till exempel CB1 uppgift att koordinera rörelser, smärtor, humör och aptit. CB2-receptorer finns i immunförsvaret och har en effekt på smärtor och inflammationer. Dessa receptorer är också kända för att uppta CBD, vilket är skälet för att detta cannabinoid har en smärtnedsättande och antiinflammatorisk effekt.

CBD-oljan är med andra ord en cannabisolja som domineras av cannabinoiden CBD, cannabidiol. Flera vetenskapliga studier pekar på att CBD-olja har en medicinsk effekt på många olika besvär, sjukdomar och symptom, så som:

 • Ångest
 • Demens
 • Depression
 • Gikt (reumatism)
 • OCD
 • Schizofreni
 • Skleros
 • Försämrat immunförsvar
 • Fibromyalgi
 • Meningits

Fördelar med CBD-olja

CBD-olja har många fördelar som behandlingsmedel. Bland annat ger CBD-olja inte i närheten så många biverkningar som andra smärtstillande preparat gör. Det kan bero på att CBD är en naturmedicin, vilket också betyder, att denna medicinform är hälsosammare för kroppen än många andra läkarordinerade eller handköpta preparat är. Det beror också på att den kemiska förbindelsen som finns i CBD, i hög grad påminner om den kemiska förbindelsen som man hittar i de cannabinoider, som i förväg finns i människokroppen. En annan fördel med CBD-olja är, att CBD reglerar, stödjer och upprätthåller balansen vid ett stort antal av sjukdomar och besvär. Härutöver är CBD antipsykoaktivt och har inte någon euforiserande effekt på kroppen, vilket helt klart är att föredra. CBD har dessutom regenerativa egenskaper, vilket kan hjälpa vid många olika sjukdomar, och dessutom har CBD, som tidigare nämnt, antiinflammatoriska egenskaper, vilket är ett plus i bekämpning av sjukdomar, som förorsakas av inflammationer. CBD-olja är med andra ord en produkt med många verkningar på diverse sjukdomar och besvär.

CBD-olja – dosering och intagning

Kanske har du redan ställt dig själv frågan om hur intagningen och doseringen av CBD-oljan äger rum, och nu får du svar. I förhållande till doseringen av oljan, är det svårt att komma med en bestämd rekommendation, eftersom dosen beror på den konkreta sjukdomen, oljans styrka och den medicin, man i förväg intar. Man kan, som ny användare av CBD-olja prova sig fram, för att därmed hitta den optimala dosen, och eftersom CBD inte framkallar någon euforiserande verkan, skall man inte oroa sig för något rus förknippad med intagning, vilket ger en trygghet i förhållande till att hitta rätt mängd.

I förhållande till intagning av oljan, sker detta ofta oralt. Man placerar doseringen under tungan – således att oljan upptas i slemhinnorna. Det rekommenderas, för bäst möjlig verkan, att man undviker intag av mat och vätska i 15 minuter efter intagning av oljan. Om smaken av oljan är outhärdlig, kan man skölja den med lite vatten. Dock skall man vara uppmärksam på att detta kan förminska effekten en aning.

CBD-olja mot demens

Demens är tyvärr en sjukdom som inte kan botas. Dock pekar studier på, att CBD kan användas för lindring mot symptomen och som en stoppkloss mot utvecklingen av demens, bland annat eftersom detta cannabinoid har en rad egenskaper, som kan hjälpa med att förebygga samt kontrollera förlusten av hjärnceller, vilket leder till demens. Med andra ord stimulerar CBD produktionen av hjärnceller, vilket kan medverka till att reparera negativa symptom, som demens har på vårt medvetande och den generella livskvaliteten. Dessutom medverkar CBD till att öka blodtillförseln till hjärnan, vilket har en verkan på hjärncellernas energi att växa och stärka hjärnans försvar mot de symptom som demens ofta för med sig. Det är bland annat avtagande minne samt andra kognitiva funktioner.

Forskningen pekar också på att CBD-olja mot demens är en lovande metod, eftersom ämnet innehåller antioxidanter, som kan bekämpa och stimulera inflammation och växt av hjärnceller. Det vill bland annat säga, att CBD ger möjlighet för reparation återaktivering av områden i hjärnan, som annars var förlorad. Eftersom demens är en sjukdom, som är otroligt svår att komma till bukt, krävs det en del forskning på området innan man kan bekräfta CBD-s konkreta inverkan på sjukdomen. Lyckligtvis finns det redan många studier som visar, att det finns hopp för demensdrabbade i framtiden oavsett vilket stadie demensen är på. Dessutom har det blivit bekräftat av WHO, World Health Organization, att CBD-oljan är fullkomligt säker att inta, och man skall därför inte vara orolig för några obehagliga biverkningar vid användning av produkten. Samtidigt skall CBD-olja ses som ett idealiskt alternativ till andra preparat mot åldersrelaterade sjukdomar och besvär, eftersom denna behandlingsform är betydligt mer skonsam för kroppen. Om du överväger om CBD-olja kan medverka till att behandla dina besvär och sjukdomar, kan det vara en god idé att tala med din läkare om just detta, eftersom CBD-olja kan ha inflytande på upptagningen av annan medicin.

Köp CBD-olja

Raw Organics vill utveckla och producera unika produkter baserade på CBD-olja av högsta kvalitet för att förbättra din vardag.

CBD-olja och biverkningar

Som tidigare nämnt är CBD-olja inte ett läkemedel med biverkningar. Det är dock inte helt korrekt, eftersom man skall vara uppmärksam på att det kan uppstå vissa biverkningar vid användning av produkten i tillvänjningsfasen. Vanligaste biverkningar med CBD-olja i tillvänjningsfasen är:

 • Torr mun – I tillvänjningsfasen kan du ofta uppleva, att du är mer törstig än du brukar
 • Tunn mage – När du börjar inta CBD-olja kan du under den första veckans tid förmodligen uppleva tunn mage. Detta beror på att CBD innehåller klorofyll, som verkar utrensande på tarmsystemet.
 • Huvudvärk och yrsel – Vid uppstart med CBD-olja kan du uppleva huvudvärk och yrsel. Dock är detta något, som avtar för att försvinna helt, när du har vant dig vid produkten.
 • Reducering av koncentrationen och/eller minnet – CBD-olja kan i tillvänjningsfasen ha negativt inflytande på koncentrationen och minnet. Härför rekommenderas av experter på området, att uppstart med CBD-olja sker under en period, då du inte har behov av att anstränga dig mentalt utöver det vanliga.

Som tidigare nämnt avtar och försvinner biverkningarna med CBD-olja efter tillvänjningsfasen och de flesta upplever ytterst positiv verkan av produkten. Vilket också är skälet för att CBD-oljan har stormat fram de senaste åren.

CBD-olja i Sverige

Det pågår för närvarande stor diskussion om, huruvida cannabisolja skall ses som ett kosttillskott eller ett medicinskt läkemedel. I några länder är det möjligt att köpa CBD-olja som handköp, men i Sverige anses oljan vara ett medicinskt läkemedel, och du skall därför ha ett recept från din läkare, innan du får köpa produkten. Här skall du samtidigt vara uppmärksam på, att det inte är alla läkare som vill skriva ut oljan, och många användare av produkten åker till Köpenhamn för att hitta en läkare som vill skriva ut ett recept för CBD-olja.

Denna sida har granskats av: Tosh Christoffersen Rating 10/10

Dette indlæg har fået 4.36 stjerner baseret på 11 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg

Write A Comment