CBD-olie mod kræft | Se hvordan bivirkninger fra kemoterapi lindres

Forskarna har de senaste par åren forskat otroligt mycket kring intagningen av cannabisoljor mot cancer, och hur det egentligen verkar. Fler och fler har fått upp ögonen för cannabisolja och erkänner oljans speciella sätt att kunna påverka kroppen. CBD-olja, även kallad för cannabisolja, utvinns ur cannabisplantan och är avsedd för att vara ett alternativt behandlingsmedel vid diverse sjukdomar och smärtor. Cannabisolja verkar inte euforiserande, men innehåller till gengäld fortfarande en rad goda egenskaper från hampaplantan. Detta står i motsats till medicinsk cannabis, som oftast innehåller den euforiserande cannabinoiden THC, som också går att hitta i hampaplantor. 

Intagning av CBD-olja kan ha många hälsomässiga fördelar, och har haft särskilt positiv inverkan på människor, som lider av cancer. Vissa använder CBD-olja med samma ändamål som alla andra kosttillskott, så som att kunna stabilisera sömn, humör, ångest, stress samt aptit. Andra använder däremot cannabisolja för att dämpa eventuella symptom, som uppstår i samband med mer allvarliga sjukdomar, bland annat cancer. Fler väljer att använda hampolja som ett komplement till behandling av cancer, och studier har visat att den kan ha en positiv effekt på bland annat reduktion av smärta samt lindring av illamående i samband med kemoterapi.

Billigaste
Nordic Oli - 5% CBD-olja
 • Mild
 • Billigaste
 • Kan doseras flera gånger om dagen
 • Stöder immunförsvaret

 

Pris 399,00 SEK

Anbefalls
Raw Organics - 10% CBD
 • Måttlig styrka
 • Bästa valuta för pengarna
 • Mindre doseringsstorlekar
 • Används morgon och kväll

Pris 499,00 SEK

Kvalitet
Raw Organics - Kapslar
 • Marknadens bästa kvalitet
 • 3-5 gånger högre bioupptag än vanliga kapslar
 • Inget THC-innehåll
 • Fungerar antiinflammatorisk och antioxidant

Pris 699,00 SEK 

Vad är cancer?

Cancer är en av de mest allvarliga sjukdomar bland människor såväl som djur. Varje år får cirka 37 000 svenskar diagnosen cancer. 80% av de 37 000 överlever sjukdomen i minst 1 år, där andra tyvärr inte hinner leva särskilt länge med cancer. 

Cancer är en sjukdom i kroppens celler. Cancer kan uppstå var som helst i kroppen på vilken som helst tidpunkt i en persons liv. Det finns dock ändå vissa saker som kan medverka till att göra ens celler disponibla för att utveckla cancer, så som: 

 • dålig kost
 • passiv livsstil
 • dåliga vanor
 • ärftliga gener kan i vissa fall också förorsaka cancer

Sjukdomen samt orsaken därtill och prognosen är mycket olika från person till person, men primärt växer cancer som följd av skadat arvsmaterial. Arvsmaterialet, alltså generna, står för delningen och utskiftningen av kroppens celler. På det sättet kommer det alltid vara miljarder av friska celler för att upprätthålla vår kropps funktioner och försvar. Har dessa gener tagit skada, då är de dock inte längre i stånd att bilda nya, friska celler. Ens gener kan vara skadade från födseln, men de kan också ha blivit förstörda som följd av ens val i livet. När de skadade gener mister kontrollen över cellproduktionen, kan det uppstå en obehärskad växt, också kallat tumörer. Tumörer kan vara godartade, där vanliga celler delar sig för mycket. Skadade gener kan dock också medföra en växt av onormala celler, som muterar och bildar elakartade tumörer, även kända som cancer. 

I dag finns det dock många alternativa behandlingar och komplement till cancer, som kan medverka till att lindra biverkningar, som är förknippade med sjukdomen. Enligt vetenskapliga studier är cannabisolja mot cancer en av bästa alternativa komplement, eftersom cannabisolja kan lindra eventuella symptom utan några obehagliga biverkningar i motsats till många andra medicinska preparat. 

CBD olja (5% / 500mg CBD) – Den milda

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 2 mg CBD.

En CBD-olja med svag styrka för milda komplikationer
Lär dig hur du dispenserar CBD-olja på rätt sätt har

Pris 299,00 SEK

Vad är cannabisolja?

För att förstå hur cannabisolja kan verka mot cancer, är det viktigt att förklara vad CBD egentligen är, och var det kommer från. 

Genom hundratals år har CBD-olja använts i åtskilliga samhällen. CBD-olja har använts för allt från kinesisk medicin till grekisk mytologi. Cannabisolja har med andra ord redan i et tidigt stadie varit känd och fått erkännande i den medicinska världen. Forskning har genom undersökningar samt experiment kommit fram till att cannabisolja kan ha en positiv effekt på kroppen och hälsan. I synnerhet när det gäller cannabisolja och cancer, har man sett att den kan lindra patienters symptom och smärtor förknippade med sjukdomen. CBD har nämligen visat sig vara avgörande i kampen mot cancer och tumörer. 

CBD är en förkortning för Cannabidiol. Cannabidiol utvinns ur hampaplantan och är en kemisk komponent. Cannabidiol är en av många cannabinoider som finns i cannabisplantan. Det finns över 60 olika cannabinoider i cannabisplantan, men CBD är en av de mest framträdande kemiska förbindelser i cannabisoljan, varför cannabisolja också ofta betecknas som CBD-olja. THC är också en cannabinoid, som går att hitta i cannabisplantan. THC ger en euforiserande samt psykoaktiv verkan vid intagning. CBD-olja med THC betecknas därför som ett rusmedel, och är med andra ord olagligt. CBD-olja är däremot fri från THC och är inte ett euforiserande ämne, men innehåller fortfarande nyttiga ämnen från cannabisplantan. CBD har visat sig ha en positiv effekt på våra kroppars förmåga att balansera hälsan, bland annat också mot lindring av illamående. Vid intagning av hampolja får du positiva effekter av hampaplantan utan den euforiserande verkan. 

CBD olie (10% / 1.000mg CBD) – Den måttliga

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 4 mg CBD.

En CBD-olja med medelhög styrka till måttliga komplikationer
Lär dig hur du dispenserar CBD-olja på rätt sätt har

Pris 499,00 SEK

CBD-olja kan lindra cancersymptom

Intagning av CBD-olja påverkar kroppen på ett helt speciellt sätt, och har därför flera hälsomässiga fördelar när oljan intas. Till exempel används cannabisolja ofta i samband med cancerpatienters kemoterapi. CBD-olja kan nämligen medverka till att underlätta det extrema illamåendet, som många har tendens att uppleva i samband med deras kemoterapi. Vetenskapliga undersökningar har också visat att cannabisolja kan ha en lindrande effekt på illamående och samtidig medverka till att motverka kräkningar hos cancerpatienter i kemoterapi. Illamående kan vara otroligt obehagligt och medverka till att försämra livskvaliteten. 

Illamående är ett störande symptom, som kommer i samband med och som tecken på sjukdom så som cancer. Illamående känns vanligtvis som ett obehag i överkroppen, särskilt i magen och halsen. Som regel kan det också vara behov att kräkas när illamåendet inträffar. Cannabisolja har länge använts som ett alternativt behandlingsmedel mot illamående och kräkningar i olika samhällen i hela världen. 

Kemobehandling är en benhård behandling att gå igenom som cancerpatient, och det följer följdverkningar så som illamående, kräkningar, nedsatt aptit, diarré, trötthet, generellt obehag och så vidare. För de flesta patienter med cancer har CBD-oljan visat sig kunna lindra några av patientens smärtor samt symptom, som kemobehandlingen medför, bland annat illamående. Lider man regelbundet av svårt illamående kan det påverka livskvaliteten i negativ riktning och det kan i värsta fall resultera i att man inte är i stånd att företa sig något på grund av illamåendet. Det är just den primära orsaken för att kemopatienter, som regelbundet lider av svårt illamående, väljer att prova alternativa behandlingsmetoder i hopp om att kunna avhjälpa eller lindra symptomen förknippade med behandlingsförloppet. 

CBD-olja kan medverka till att lindra det starka illamåendet, som många cancerdrabbade upplever i samband med deras kemoterapi. Det beror på att CBD aktiverar en så kallad neurotransmitter, som genom aktivering medverkar till att reducera känslan av illamående. Vetenskapliga undersökningar har också visat, att cannabis kan ha en lindrande verkan på illamående och medverka till att motverka kräkningar för cancerpatienter, som får kemoterapi. Illamående är ytterst besvärande, och det kan vara svårt att styra eller reglera illamåendet, när det är i samband med mer allvarliga sjukdomar. I synnerhet om konventionella behandlingsformer inte visar tecken på att verka, är cannabisolja ett bra alternativ eller komplement till behandlingen av cancerpatienter. Intagning av CBD-olja kan för cancerpatienter medverka till att reglera symptomen såsom kräkningar, bristande aptit, generella smärtor samt illamående. Därmed kan intagning av cannabisolja medverka till att förbättra patienters livskvalitet under ett förlopp med kemoterapi.

CBD olie (20% / 2.000mg CBD) – Den stærke

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 7 mg CBD.

En CBD-olie med hård styrke til svære komplikationer
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 749,00 SEK

Hur verkar CBD-olja på hälsan?

Forskare har kommit fram till att människan består av ett mycket unikt system kallat endocannabinoidsystem. Kroppens produktion av endocannabionoider och hela det system som bland annat medverkar till att reglera immunsystemet, kallas för det endocannabionida systemet. Detta system består av en massa receptorer runt om i kroppen, som är redo att ta emot cannabionider. Systemet strävar hela tiden efter en sund fysiologisk balans samt stabilitet i kroppen. Det är centralt för kroppens funktion och hälsa, och systemet kan sägas vara budbäraren mellan kroppen och hjärnan. Endocannabinoider medverkar till att koordinera och kommunicera med alla celler i kroppen, med andra ord: när de skall göra vad, och när de skall sluta med det?

Cannabinoider finns i cannabisplantan. Dessa binder sig till olika receptorer överallt på kroppens celler. På grund av denna upptäckt har fler och fler fått upp ögonen för CBD, speciellt inom den medicinska och läkevetenskapliga världen har CBD fått stor uppmärksamhet. CBD är en av många kemiska förbindelser känd som cannabinoider. Cannabinoider är agonister, som binder sig till speciella receptorer på dina celler, dessa kallas även cannabinoidreceptorer. Man har kommit fram till att cannabinoider aktiverar två typer av receptorer som finns i kroppen. Det är CB1 och CB2. Cannabinoider är som nycklar, som passar exakt till dessa receptorer, som sitter på våra celler. Kroppen producerar i förväg dessa cannabinoider, och de cannabinoider som produceras i kroppen kallas endocannabinoider. CBD går också in och aktiverar en neurotransmitter, som medverkar till att reglera och lindra illamående samt kräkningar, varför flera cancerpatienter väljer att ty sig till detta alternativa behandlingsmedel för stabilisering av symptomen.

Det endocannabinoida systemet reglerar bland annat: 

 • Sömn
 • Aptit
 • Hunger
 • Smärta
 • Immunförsvaret
 • Det endokrina systemet
 • Minne
 • Reproduktion
 • Homeostas (kroppens sunda balans)
 • CBD verkar muskelavslappnande och smärtstillande.

Det endocannabionoida system använder sig av bland annat dessa cannabionoider för att reglera kroppens respons mot sjukdomar. Det är förmodligen också förklaringen på att man hos åtskilliga cancerpatienter har observerat en hög nivå av endocannabionoider och överaktiva receptorer. I synnerhet vid aggressiva cancerformer, har man observerat höga nivåer av dessa, vilket kan tyda på, att kroppen försöker döda cancercellerna. 

Experiment har visat att CBD i synnerhet kan vara användbart i speciella och mer allvarliga fall, där symptom så som illamående kan vara svåra att styra. Det är exempelvis cancerpatienter som får kemoterapi och som en följd därav, lider av illamående. CBD-olja används ofta som komplement till konventionella behandlingar, och kan ha positiva effekter på kemobehandlingens symptom, så som illamående. Det är också ett av skälen till att riktigt många patienter som får kemoterapi, väljer att inta CBD-olja mot illamående – men varför väljer så många cancerdrabbade att inta CBD-olja?

Varför välja cannabisolja mot cancer?

Vissa skulle kanske undra varför man väljer att använda sig av hampolja mot cancer. Kemobehandling är en otroligt hård behandling att gå igenom, och det medföljer både illamående, kräkningar, nedsatt aptit och generellt obehag när behandlingen är i gång. Innehållet i cannabisolja kan dock användas för att lindra dessa symptom för de flesta cancerdrabbade patienter. Det är särskilt lindring av illamående och smärtor som intagning av cannabisolja har en lindrande effekt på. Det finns med andra ord flera goda skäl för att många cancerdrabbade väljer att prova alternativa metoder när det gäller hälsan, eftersom det alltså har visat sig ha positiva effekter på kroppen såväl som hälsan. 

När det gäller användning av CBD-olja i behandling av cancer, då har det visat sig att CBD är väsentligt i förhållande till att bekämpa olika typer av cancer. CBD kan bland annat användas i behandlingen av lungcancer, leukemi, hudcancer, tumörer samt andra typer av cancer. CBD kan medverka till att kontrollera spridningen av cancer och till och med reducera det.

Som regel används cannabisolja som ett komplement i behandlingen av cancerpatienter. Cancerföreningen säger bland annat att cannabisolja kan ha positiv verkan på vissa patienter, där den konventionella och vanliga behandlingen inte verkar optimalt eller som förväntat. Varje enskild patients förlopp är naturligtvis olika. Sjukdomens prognos, typ och behandling varierar mycket från patient till patient, och därmed är det också olika från person till person, om de kan ha nytta av cannabisolja. Cannabisolja kan göra en skillnad för den enskilde patienten på flera olika sätt. Det har forskningen inom området samt patienters egna berättelser kunnat bekräfta. Erfarenheter genom många års användning av cannabisolja mot cancer, har visat att cannabis kan göra nytta hos cancerpatienter i åtskilliga stadier av deras sjukdomsförlopp, bland annat: 

 • Symptombehandling

För många cancerpatienter är det vanligt att behandlingen av deras sjukdom, som tär på deras energi och inte cancern själv. Det kan vara strålningen, operationer och kemoterapi, bland några av primära behandlingsformer som cancerpatienter blir erbjudna. Det finns också andra typer av behandlingar av cancer, men olika behandlingar och typer av cancer medför som regel en eller flera liknande symptom, till exempel: 

 • Illamående och eller kräkningar
 • Smärtor
 • Viktminskning
 • Sår, ödem eller inflammationer på kroppen
 • Brist på aptit
 • Sömnproblem
 • Ångest
 • Depression

Dessa symptom kan vara ytterst besvärande och obehagliga att lida av. Det är också en av huvudorsakerna till att särskilt cancerpatienter tyr sig till användning av CBD-olja. CBD-olja kan nämligen medverka till att lindra några av obehagliga symptom, som kan uppstå under behandling av sjukdomen

 • Komplement till annan behandling

Forskare har undersökt cannabis och CBD-olja som komplement till konventionell cancerbehandling, och den har under de senaste åren fått större uppmärksamhet. Som följd därav har medicinsk användning av cannabis långsamt blivit accepterad bland flera läkare. Studierna har huvudsakligen fokuserat på syntetiska eller isolerade cannabinoider, som är kopior av cannabisplantans aktiva ämnen.

De cannabinoider, som forskarna har undersökt mest, är tetrahydrocannabinol, vilket förkortat är känt som THC, samt cannabidiol, som förkortas med CBD. Dessa är båda kända för att ha verkan på illamående, samt vara smärtstillande, aptitväckande och antiinflammatoriskt. Studier har visat att CBD möjligtvis kan effektivisera kemoterapi och därmed också öka chansen för att den konventionella behandlingen verkar optimalt. 

 • Tumörbekämpning och -förebyggande

När det gäller cannabis och cancer, forskar forskarna för närvarande kring huruvida cannabinoider kan medverka till att bekämpa tumörer. Det visar sig nämligen genom försök med djur, att cannabinoider kan ha en hämmande effekt på cancertumörer genom att cannabinoiden aktiverar CB2-recepterer i det endocannabinioda systemet och därmed få cancercellerna att begå självmord. 

Nordic oil 5% cbd-olie

CBD olja (5% / 500mg CBD) – Den milda

10 ml flaska med 5% CBD-innehåll (500 mg) Innehåller ca. 250 droppar

Spara 10% på ditt första köp med rabattkoden
CBDO10NO

Pris 299,00 DKK

Det kan cancerpatienter använda CBD-olja till

Under åratals av forskning har man kommit fram till att cannabisolja med CBD kan verka effektivt när det gäller lindring av cancerpatienters symptom. Bland annat kan cancerpatienter använda CBD-olja till följande:

 • De kan använda CBD-olja för att lindra illamående, som är ett av de mest vanliga symptomen under kemoterapi
 • CBD-oljan kan också användas för att lindra eventuella smärtor
 • Cancerpatienter kan ha nytta av CBD oljans antiinflammatoriska egenskaper
 • Vid intagning av CBD-olja kan cancerpatienter återfinna aptiten
 • CBD-olja har också möjlighet att lindra ångestkänslor och depression, som kan uppstå under et behandlingsförlopp
 • Cancerpatienter kan också använda CBD-olja om de har ett önskemål om att sova bättre och få mer energi under loppet av dagen. Det är givet, eftersom behandling av cancer ofta tär otroligt mycket på energin – därför är en god natts sömn det bästa, så man har tillräckligt med krafter för att klara sig genom dagen 

Det finns ingen tvekan om att cannabisolja kan medverka till att lindra många av de symptom som personer med cancer kan uppleva i samband med deras sjukdom och behandlingsförlopp. Intagning av cannabisolja kan till och med medverka till att öka deras livskvalitet och motivation under perioden då behandlingen pågår. Vid användning av CBD-olja är det dock viktigt att vara uppmärksam på att man kan uppleva vissa biverkningar. Det kan vara biverkningar så som yrsel, påverkat humör och illamående.

Nordic Oil 15% cbd-olie

CBD olja (15% / 1.500mg CBD) – Den måttliga

10 ml flaska med 15% CBD-innehåll (1 500 mg) Innehåller ca. 250 droppar

Spara 10% på ditt första köp med rabattkoden
CBDO10NO

Pris 999,95 DKK

Så används cannabisolja mot cancer

Fler och fler cancerpatienter väljer att använda cannabisolja mot cancer i hopp om att den kan lindra sjukdomens symptom. Oljan kan intas på flera olika sätt, och beror naturligtvis på varje enskild individs behov. Den sublinguala metoden, även kallad den orala metoden, är den mest använda när det gäller intagning av cannabisolja. Det beror på att det sitter några speciella slemhinnor under tungan, där oljan upptas mycket snabbare. För att skapa en överblick över olika möjligheter för intagning av cannabisolja, har vi tagit fram listan nedan: 

Det mest vanliga sättet att inta cannabisolja är genom att inta oljan oralt. Det görs genom att placera en droppe eller två av oljan under tungan. Låt oljan vara under tungan en minut eller två, och skölj därefter munnen. Genom att placera oljan under tungan, upptas oljan i slemhinnorna, och du får därmed mest optimala effekt av oljan. CBD-olja har en stark smak, och kan du inte stå ut med smaken, skölj eventuellt ned den med lite vatten. Det är dock bäst att undvika detta om du vill ha ut mest möjligt ur droppen. För att få ut mest optimala verkan ur oljan, bör man inte inta vare sig mat eller vätska i 15 minuter efter oljans intagning.

Cannabisolja kan också intas i vaporizers (förångare) eller e-cigaretter. Det säkerställer att du får alla goda ämnen i oljan, nämligen cannabinoiderna, och samtidigt minskar innehållet av dåliga ämnen, alltså toxinerna. Det rekommenderas naturligtvis att du noggrant läser igenom vägledningen för din e-cigarett innan du använder den, så att du därmed får ut det mesta ur CBD-oljan genom att värma den till den mest optimala temperaturen.

 • Intagning genom mat och dryck

Cannabisolja kan naturligtvis också intas genom föda, vilket är ett populärt sätt att inta oljan på. Innan du använder cannabisolja i din matlagning, kom ihåg att oljan inte lämpar sig för uppvärmning, och bör därför inte användas för att steka mat i. Cannabisolja lämpar sig däremot till kalla rätter, sallader, smoothies, dressingar och dips, om det kan hjälpa med intagning av oljan. 

Om man inte tycker om smaken av cannabisolja, kan kapslar med cannabisolja vara en alternativ lösning. Med CBD-olja i kapslar slipper man oljans smak, eftersom den är instängd i kapseln. En av fördelarna med att inta cannabisolja i kapselform är, att man vet exakt hur mycket olja man intar. Kapseln med CBD-olja intas genom att stoppa kapseln i munnen och därnäst skölja den ner med lite vatten. Intas cannabisolja på detta sätt, kan det ta någon tid innan effekten av oljan kan märkas.

 • Stolpiller

Vissa upplever att få illamående och/eller ont i magen av att inta cannabisolja i form av kapslar. Det är dock också möjligt att inta oljan som ett stolpiller. 

Det går naturligtvis inte att säga om intagning av cannabisolja kan verka på alla cancerpatienter. Det finns alltså bara ett sätt att ta reda på om det kommer att verka, och det är att prova sig fram. Man bör alltid kontakta sin läkare innan man börjar använda cannabisolja mot cancer. Dosering av CBD-olja beror på oljans styrka samt varför man intar CBD-olja. Det bästa är naturligtvis att tala med en läkare, innan man beslutar sig för att inta CBD-olja – på den sättet kan man också vara säker på att komma fram till rätt dos. 

Det finns också andra alternativa sätt att inta oljan på, bland annat: 

Nordic Oil 20% cbd-olie

CBD olie (20% / 2.000mg CBD) – Den stærke

10 ml flaske med 20% CBD-indhold (2.000 mg) Indeholder ca. 250 dråber

Spar 10% på dit første køb med rabatkoden
CBDO10NO

Pris 1.799,00 SEK

Vad säger forskningen om cannabisolja och cancer?

Forskare har länge forskat kring och studerat cannabis och dess verkan hos cancerpatienter och cancerceller. Hur kan det vara att CBD-oljan kan lindra cancerdrabbades symptom? Eftersom man har kommit fram till allt om cannabinoiders verkningsmekanismer, har förståelsen för det endocannabinoida systemets roll i bekämpning av illamående samt lindring av kräkningar vuxit fram med hög fart. Resultaten har visat att cannabisoljan går in och aktiverar en monoamin neurotransmitter. När den är aktiverad, kan det reducera eventuellt illamående. Undersökningar har visat att cannabinoider kan hjälpa med att reglera illamående såväl som kräkningar hos både människor och djur. 

Trots dessa undersökningar och studier, har forskarna ännu inte kunnat bevisa ovanstående i praktiken. Det forskas otroligt mycket i området, men ändå finns det ännu inte några klara svar på om cannabis kan användas i behandling mot cancer. Det finns inte evidensbaserad forskning, som kan säga något om huruvida cannabis i praktiken kan läka cancer hos människor eller förlänga patienters överlevnad. 

Det finns en rad försök med celler och djur, som har undersökt hur cannabis och cannabinoider påverkar cancerceller. Man har i dessa experimentella laboratorieförsök bl.a. sett intressanta exempel på, att cannabinoider har slagit ihjäl cancerceller och minskat cancerknutars försök att bilda blodkärl. Man kom fram till att cannabinoider så som tetrahydrocannabinoler, endocannabinoider samt syntetiska agonister har visat sig ha antitumörgenetiska effekter, vilket med andra ord kan ha en hämmande effekt på tumörer. Enligt undersökningar innebär detta, att cannabinoider kan främja döden av cancerceller. Cannabinoider kan till och med förhindra växten och spridningen av cancerceller. Dessa egenskaper medverkar till att bekämpa cellemigration, invasion och hopväxning. CBD är också i stånd att håll utvecklingen av cancercellerna på sin minimala nivå, vilket kan vara avgörande i bekämpning av tillstånden. Igen är detta dock inte bevisat i praktiken, och man vet därför ännu inte, huruvida CBD-olja har ett direkt inflytande på cancerpatienternas behandling, och hur det kan vara, att CBD har en sådan effekt på tumörer i ovan nämnda försök.

Vetenskapliga undersökningar har dock till gengäld visat, att cannabisolja kan verka lindrande på illamåendet och motverka kräkningar för cancerpatienter som är i behandling. Detta är också anledningen till att CBD-oljans växande popularitet bland cancerpatienter. Det finns även vetenskapliga undersökningar, som visar att CBD-olja har en smärtstillande effekt. Medicin med cannabis kan därför vara nyttig för patienter som lider av smärtor eller patienter som lider av svårt illamående och kräkningar i samband med behandling av cancer.

Denne side er anmeldt af: Morten Andersen Rating 10/10

Dette indlæg har fået 4.55 stjerner baseret på 11 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg

Skriv en kommentar