fbpx

Under loppet av senaste åren har medicinsk cannabis fått mer och mer uppmärksamhet i medierna. Anledningen till att uppmärksamheten kring medicinsk cannabis växer, hänger i hög grad ihop med att fler och fler länder har legaliserat cannabis för medicinskt bruk och försöken, som nu pågår i Sverige.
Medicinsk cannabis är en beteckning för läkemedel som innehåller antingen fysiska delar av cannabisplantan, aktiva ämnen från cannabisplantan eller syntetisk framställda cannabinoider.

Billigaste
Raw Organics - 5% CBD
 • 5% CBD-innehåll
 • Låg styrka
 • Kan användas flera gånger om dagen
 • Riktat för milda störningar

Pris 299,00 SEK

Anbefalls
Raw Organics - 10% CBD
 • Måttlig styrka
 • Bästa valuta för pengarna
 • Mindre doseringsstorlekar
 • Används morgon och kväll

Pris 499,00 SEK

Kvalitet
Raw Organics - Kapslar
 • Marknadens bästa kvalitet
 • 3-5 gånger högre bioupptag än vanliga kapslar
 • Inget THC-innehåll
 • Fungerar antiinflammatorisk och antioxidant

Pris 699,00 SEK

Cannabisväxtens innehåll

Cannabis kommer främst från hampan. Växten heter Cannabis Sativa och är uppenbarligen det föredragna valet för majoriteten av cannabisproducenter.
Cannabisväxten innehåller ett antal olika aktiva substanser som kallas cannabinoider.


Cannabinoider är en samling av de aktiva föreningarna som finns i cannabisväxten. I själva cannabisväxten finns det ett brett utbud av föreningar, som alla har en effekt. Bland annat är det ämnet klorofyll som ger bladen sin gröna färg. Växten innehåller också terpener, som bland annat ger den smak och arom. Det är dock inte dessa föreningar som är de viktigaste föreningarna.
De vigtigste sammensætninger i cannabisplanten, er de mange forskellige cannabinoider, som giver planten dens medicinske og rekreative egenskaber. De to mest udbredte cannabinoider er CBD og THC, men der er også andre vigtige cannabinoider.

CBD är en förkortning för cannabidiol och THC är en förkortning för tetrahydrocannabinol.

Om du tar på dig medicinska glasögon är CBD det viktigaste av de två. Den stora fördelen med CBD är att det inte är euforiskt eftersom det inte innehåller det psykoaktiva, THC. En psykoaktiv substans är ett ämne som påverkar ens beteende och beteende. Alkohol är förmodligen den vanligaste psykoaktiva substansen.
CBD påminner också mer om den naturliga cannabinoiden som kroppen använder för att reglera det endokannabinoida systemet.

Skillnader och likheter mellan CBD-olja och THC-olja

 • Huvudskillnaden mellan de två cannabinoiderna är att CBD-oljan innehåller mycket lite THC, vilket innebär att CBD-oljan inte har en euforisk effekt. 
 • THC-halten i CBD-olja är alltid under 0,2%, vilket också är den lagliga gränsen i Danmark.
 • Båda cannabinoiderna extraheras från samma hampaväxt.

CBD olja (5% / 500mg CBD) – Den milda

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 2 mg CBD.

En CBD-olja med svag styrka för milda komplikationer
Lär dig hur du dispenserar CBD-olja på rätt sätt
här

Pris 299,00 SEK

Det endocannabinoida systemet

Människokroppen består av ett unikt system, som kallas endocannabinoid system. Detta systems primära uppgift är att upprätthålla en fysiologisk balans och stabilitet i kroppen. Det endocannabinoida systemet är vändpunkten för kroppens funktioner. Man kan definiera det endocannabinoida systemet för att vara budbäraren mellan hjärnan och kroppen. Alla kroppens celler reagerar på det endocannabinoida systemet, som försöker kommunicera, när cellerna skall göra vad, och när de inte skall.


Det endocannabinoida systemet är därför också skälet för att uppmärksamheten kring medicinsk cannabis blir större och större. De cannabinoider som finns i cannabisplantan, binder sig nämligen till de receptorer som sitter överallt i kroppens celler. När cannabinoider häftar sig på cellerna, aktiveras två receptorer, som heter CB1 respektive CB2.


CB1-receptorerna är lokaliserade primärt i hjärnan och andra delar av centralnervsystemet. CB2-receptorerna är placerade på andra ställen i kroppen i relation till de celler som är relevanta för kroppens immunförsvar. Det endocannabinoida systemet är därför representerat i stort sett i hela kroppen. Cannabinoiderna, som överförs med CBD-olja, fungerar alltså som en slags nyckel till cellernas receptorer. När man har nyckeln till receptorer, kan man vara i stånd att påverka det endocannabinoida systemet, som i förväg reglerar:

Sömn
Aptit
Hunger
Smärta
Immunförsvaret
Det endokrina systemet
Minne
Reproduktion
Homeostas

Människokroppen producerar i förväg cannabinoider, som dock kallas för endocannabinoider, när kroppen själv producerar dem.

CBD-olie infographic

Vad händer i kroppen efter intagning av cannabinoider?

När man intar cannabinoider genom cannabisolja, känner kroppen igen och reagerar på det, eftersom kroppen som sagt var redan producerar cannabinoider. När man intar cannabinoider, går de direkt in och påverkar det endocannabinoida systemet.


Låt oss ta ett konkret exempel. Om man har ångest, och man vill använda cannabisolja som behandlingsform, vil de upptagna cannabinoider häfta sig till CB1 receptorer. Då kan neuronerna i den delen av hjärnan, där ångest kontrolleras, bli mindre aktiv, när cannabinoiderna häftar sig på. Anledningen till att detta kan göras, är eftersom det endocannabinoida systemet hela tiden strävar efter att hålla kroppen i fysisk och psykisk balans. Om man lider av ångest, är det eftersom den delen av hjärnan, som kontrollerar ångesten är i obalans. Cannabinoiderna har då den egenskap, att de kan gå in och reglera balansen och på det sättet minimera ångesten.

Cannabisolja

När man talar om cannabisolja, finns det flera olika varianter. De kommer var och en att beskrivas särskilt och fördjupas i nästkommande avsnitt.

CBD-olja

Den första är CBD-olja, där den största delen av innehållet är cannabidiol. CBD-oljan är också den cannabisolja som har mest iögonfallande medicinska resultat. Flera olika vetenskapliga studier med fokus på cannabisolja indikerar, att CBD-olja har en positiv verkan på patienter med följande sjukdomar och symptom:

Ångest
Alzheimers
Diabetes
Depression
Epilepsi
Matsmältningsproblem
Fibromyalgi
Gikt
Hämmad bentillväxt
Svullnader
Kronisk tarminfektion
Illamående

Migrän
Meningit
Kräkningar
OCD
Psoriasis
Parkinson
PTSD
Risk för blodpropp
Schizofreni
Skleros
Försvagat immunförsvar
Tarmsammandragning

Flertalet patienter med ovanstående sjukdomar och symptom har också reagerat på samma sätt och uppnått samma resultat med behandling med THC-olja. 

Fler fördelar med CBD-olja

Förutom att ha en positiv verkan på en lång rad sjukdomar och symptom, finns det också andra fördelar med att använda CBD-olja.


I och med att CBD-olja är en ren naturprodukt, som inte är medicinskt framställd på samma sätt som många andra läkarordinerade produkter, är det inte lika osunt för kroppen. Den kemiska förbindelsen i CBD-oljan har många gemensamma drag med naturliga cannabinoider, som också finns i människokroppen. Därför är det självklart bättre att ge kroppen en produkt, som man kan säga, är välkänd för kroppen redan i förväg.


CBD-olja har också den egenskap, att den kan regenerera sjukdomar och symptom. CBD-oljan har även antiinflammatoriska egenskaper, vilket gör, att oljan är i stånd att bekämpa en rad symptom och sjukdomar, förorsakade av inflammationer i kroppen.

CBD-olja går också direkt in och understödjer det redan existerande endocannabinoida systemet, vilket betyder att CBD-oljan kan reglera, stödja och upprätthålla balansen vid i stort sett alla sjukdomar och obalanser i kroppen.

Läs också hur du med fördel kan använda CBD-olja i kampen mot vikten här

Hur hittar man rätt cannabisolja?

Det är inte mycket tvekan att om man är helt ny på detta område, kan det vara svårt att hitta bland de många olika oljor. Även om cannabisolja är ett förhållandevis nytt fenomen, finns det redan många olika återförsäljare av diverse cannabisprodukter. Dessa olika återförsäljare erbjuder också olika produkter, vilket kan göra det ännu svårare att välja rätt cannabisolja.


Först och främst är det viktigt att veta, om man skall ha en cannabisolja, som uteslutande består av CBD-olja eller om den skall bestå av flera olika cannabinoider från cannabisplantan. Det är mycket olika vad man föredrar – vissa föredrar ren CBD-olja, så man undviker få spår av euforiserande THC-haltiga cannabinoiden.  Andra föredrar fullspektrums CBD-olja, var man får nytta av alla cannabisplantans komponenter. Fullspektrums CBD-olja har också många fler hälsovetenskapliga fördelar, eftersom den innehåller betydligt fler och olika cannabinoider, och samtidigt medverkar till entourage-effekten.

Oljans kvalitet kan hänga ihop med, hur den är framställd. Om CBD-oljan är värmebehandlad, kan det oftast vara en isolerad CBD-olja, som uteslutande består av den ena CBD cannabinoiden. Varemot, om den är kallpressad, oftast genom en co2-extration, kan det i de flesta fallen vara en fullspektrums CBD-olja.  

Det är också viktigt att poängtera, hur mycket CBD som egentlig finns i själva oljan. Oftast kommer mängden av CBD i oljan att avspegla sig i oljans pris. Ju mer CBD, desto högre pris. Samtidigt är det också viktigt att välja rätt dos av cannabisolja, som passar just ens egna behov och önskemål för behandlingen. 

Mängden THC i oljan är också relevant att undersöka, innan man köper cannabisolja. I Sverige är det lagligt att köpa CBD-produkter med upp till 0,2 % THC. Därför är det viktigt, att man inte överskrider denna gräns. Både eftersom det är olagligt, och eftersom det kan medföra oavsiktlig euforiserande effekt.

CBD olja (10% / 1.000mg CBD) – Den måttliga

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 4 mg CBD.

En CBD-olja med medelhög styrka till måttliga komplikationer
Lär dig hur du dispenserar CBD-olja på rätt sätt
här

Pris 499,00 SEK

Dosering av cannabisolja

Liksom all annan medicin, är det viktigt med rätt dos om man vill göra försök med CBD-olja. I stort sett allt – både naturligt och onaturligt – har sina gränser för vilken dos som är lämplig för det enskilde individen. Till och med något så harmlöst och otänkbart som vatten har en gräns för hur mycket man kan inta.

På flera ställen florerar också rykten om att eftersom CBD-olja är en organisk och naturlig produkt, kan den intas i alla möjliga mängder. Det är självklart inte sant, och det blir också bekräftat av åtskilliga medicinska experter.


Växande uppmärksamhet kring CBD-olja har också medfört, att fler och fler människor har börjat konsultera en yrkeskunnig innan användning av CBD produkter. Men i och med att CBD-olja som behandlingsform, fortfarande är i ett tidigt stadie i Sverige, finns fortfarande en del ovisshet och brist på information kring det.


Som nämnt i ovanstående avsnitt finns det fortfarande en bristande kunskap på området, och det är särskilt ämnet kring dosering av CBD-olja. Det finns en massa olika hemsidor och artiklar med uppgifter kring CBD och dess fördelar men utan att säga något om den optimala dosen.

Vad är cannabisoljans optimala dos?

Som nästan all annan läkarordinerad medicin, skall det vara ett sammanhang mellan den rekommenderade dosen och respektive kroppsvikt. Skälet till det är, att varje enskild person har olika kapacitet och tolerans för respektive läkemedel som de använder sig av. En tumregel, i förhållande till en dos av cannabisolja är, att för varje 4,5 kg kroppsvikt bör intaget vara omkring 6 mg som maximum.


En annan faktor som spelar in i förhållande till den optimala doseringen är sjukdomens eller symptomens intensitet. Om den aktuella sjukdomen i detta fall har varit närvarande under en längre tid, kan CBD-oljans dos vara högre än om sjukdomen inte har varit närvarande under en längre tid. Detta eftersom sjukdomar med en längre historia, i stort sett alla fall, tar längre tid att behandla.

Samma tillvägagångssätt används vid mentala och psykiska sjukdomar.


När man får behandling där medicin är involverad, kan läkaren alltid börja med en låg dos och löpande öka mängden, tills den önskade effekten är uppnådd. Det samma gäller med CBD-olja.

Exempelvis kan en person med normalvikt efter sin ålder få omkring 50 mg CBD-olja en gång om dagen. Om personen inte upplever önskad effekt eller om sjukdomen inte reagerar positivt på behandlingen, kan mängden ökas. I detta fall kan man öka behandlingen till 50 mg CBD två gånger om dagen. Man är tvungen att prova sig fram, för att komma fram till en mängd som passar de olika behoven.

Det er dog erfaringer fra udlandet, hvor der bliver beskrevet, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem øget dosis og øget effekt. Derfor kan der heller ikke konkluderes, at bare fordi man indtager en stor dosis, har det også en stor effekt på det ønskede område. Det hænger også sammen med, at medicinsk cannabis opsøger kroppens CB1- og CB2 receptorer, hvor selv en meget lav dosis kan have en gavnlig

Det finns dock erfarenheter från utlandet, där det beskrivs, att det inte är ett direkt sammanhang mellan ökad dos och ökad effekt. Därför kan det inte heller dras några slutsatser, att bara eftersom man intar en stor dos, har det också en stor effekt på det önskade området. Det hänger också ihop med att medicinsk cannabis uppsöker kroppens CB1- och CB2 receptorer, där även en mycket låg dos kan ha en nyttig effekt på patienten.

Dosering av både CBD- och THC-olja

I vissa fall är det inte tillräckligt att använda bara CBD-olja för behandling. Ibland skall man kombinera en dos av CBD-olja en dos av THC-olja för att uppnå en märkbar effekt. Om man väljer att göra en kombination av de två cannabinoider, kan det uppstå något som heter entourage-effekten, vilket innebär, att naturliga komponenter i växten interagerar ihop med kroppen och tillsammans producerar något större, än om cannabinoiderna blev intagna var för sig.


Så när man intar både CBD och THC samtidigt, är effekten större och starkare. Det uppstår en multiplikatoreffekt i stället för en engångseffekt. På detta sätt får man också ut mest möjliga ur cannabisoljans potential.

Även om det finns fördelar med att använda båda cannabinoider samtidigt, kan man uppnå framgångsrika resultat genom användning av CBD-olja och THC-olja var för sig. Det kan vara svårt att avgöra vilken av de två man skall välja. Det kommer också helt an på personliga preferenser och hur man vill behandla den aktuella åkomman. Man kan inte heller dra slutsatser att dosen av CBD-olja är bättre än en dos av THC-olja, eller tvärtom, eftersom de två cannabinoider kan ha olika resultat på olika personer. Det är både saker som ens genetiska sammansättning, tidigare användning av medicin och personliga förväntningar, som spelar en roll i förhållande till vilken cannabisolja är den rätta.    

Det har inte heller forskats tillräckligt i de olika cannabinoider, för att kunna säga vilken som är bäst. Om man skulle ta tag i en sak, skulle det vara, att CBD-oljan har mindre biverkningar än THC-oljan, eftersom det psykoaktiva ämnet i THC-oljan kan provocera fram ångest och paranoia. Paradoxalt nog används CBD-olja för att behandla jus dessa besvär.

Hur fungerar intagningen av en dos cannabisolja dosering i praktiken?

Man kan inta cannabisolja på flera olika sätt. Man kan inte konkret och i förväg säga vilken av dessa metoder som passar bäst. Därför är man tvungen att prova sig fram och anpassa intagningen allt efter behov. I nedanstående avsnitt kommer det att presenteras tre olika metoder för intagning av cannabisolja. 

Metod 1

Den första metoden är, att inta cannabisolja, genom att lägga några droppar under tungan. Detta är fördelaktigt, eftersom hela munnen består av slemhinnor, som är en snabb och direkt väg till blodet. CBD-olja kan därför snabbt upptas i blodet, och man kan därför ofta känna en betydande effekt inom kort tid.

Om man väljer att använda sig av denna metod, som både är den snabbaste och mest effektiva, är det viktigt, att man inte intar någon mat och dryck, så länge oljan är i munnen. Om man väljer att äta eller dricka så länge processen är i gång, kommer CBD-oljan inte att ha samma effekt. Det kan dock vara frestande att skölja ner med ett glas vatten, eftersom oljan kan ha något bitter smak, som många inte tycker om.

Oljan skall vara i munnen i omkring fem minuter. Man skall dessutom vänta 4 timmar innan man igen intar en ny dos cannabisolja. Oftast delas den dagliga mängden av cannabis olja över 3-4 tidpunkter. Det finns också en möjlighet till en enkel intagning innan man går i säng.

Metod 2

Den andra metoden, är att man köper några tomma kapslar i en hälsokostaffär. Efterföljande fyller man kapslarna med CBD-olja, så de kan användas på samma sätt som andra medicinska kapslar. Som andra kapslar, kommer den att lösas upp efter att man har svalt den, och man kommer på det sättet att uppta CBD-oljan genom magsäcken och vidare ut i blodet. Fördelen med denna metod är, att man slipper den bittra smaken av olja. Denna metod är dock en något längre process än ovanstående, eftersom kapseln först skall lösas och därefter fördelas ut i blodsystemet. 

 Metod 3

Den tredje metoden är, att man sväljer några droppar CBD-olja och efterföljande dricker ett glas ett eller annat, för att minimera den bittra smaken. Metoden har också relativt snabb effekt, men i och med att oljan späds ut en smula, kan upptagningen av oljan i blodet bli en något långsammare process.


Det finns också andra olika metoder för intagning av medicinsk cannabis. Man kan som sagt var inte säga, vilken av de tre ovanstående metoder som är den bästa. Det handlar uteslutande om smak och behag, och vad man själv mest är bekväm med.

CBD olja (20% / 2.000mg CBD) – Den starka

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 7 mg CBD.

En CBD-olja med hård styrka för svåra komplikationer
Lär dig hur du dispenserar CBD-olja på rätt sätt
här

Pris 749,00 SEK

Medicinsk cannabis i Sverige

I Sverige är det möjligt att få behandling med medicinsk cannabis. Det skall dock ordineras på recept av en läkare och kan endast framskaffas med hjälp av ett apotek eller sjukhus. När man ordineras medicinsk cannabis på ovanstående sätt, är man också säker på att produkten lever upp till Läkemedelsverkets regler. Samtidigt vet man också, att produkten är ren och likartad varje gång.

Det är viktigt att poängtera, att medicinsk cannabis som inte är på recept, först och främst kan vara olaglig, men också innehålla skadliga ämnen. Det hänger ihop med, att man inte är klar över, hur den olagliga cannabisen är framställd och vad produkten innehåller. Om man köper medicinsk cannabis, som inte är kontrollerad av Läkemedelsverket, kan produkten innehålla allt möjligt, som inte är angivet på etiketten och därför vara mer skadlig än nyttig. Dessutom kan produktens kvalitet variera från gång till gång. Därför kan det inte heller låta sig göras att få kontinuerlig behandling och uppnå önskade resultat.
Stora delar av den cannabis som är framställd olagligt, har ändamål att öka ruset och inte prioriterar de behandlingsmässiga villkoren, som många är ute efter. Det bygger på, att olaglig cannabis har blivet högpotent. Det innebär, att patienten som använder sig av produkten hämmas av effekten och närmast motverkar den respektive sjukdom. Det kan medföra olämpliga biverkningar, som inte är angivna, eftersom produkten inte är kontrollerad av Läkemedelsverket.Store dele af den cannabis, som er produceret ulovligt, har det formål at øge rusen og ikke prioriterer de behandlingsmæssige vilkår, som mange opsøger. Det bygger på, at ulovlig cannabis er blevet højpotent. Det betyder, at patienten som benytter sig af produktet hæmmes af effekten og nærmest modvirker den respektive sygdom. Det kan medføre uhensigtsmæssige bivirkninger, som ikke er oplyst, fordi produktet ikke er kontrolleret af Lægemiddelsstyrelsen.

I Sverige är det möjligt för patienter att få medicinsk cannabis på följande sätt:

Det första sättet är försöket med medicinsk cannabis. Just nu pågår ett försök med medicinsk cannabis, där växten antingen är odlad och framställd i Sverige eller importerad från utlandet. Försöket godkändes i Riksdagen den 15 december 2017, där samtliga partier stöttade förslaget. Försöket trädde i kraft den 1 januari 2018 och sträcker sig över en 4 års period. Det primära ändamålet med försöket är att ge patienter en laglig möjlighet till behandling med medicinsk cannabis, om de inte har haft framgång med traditionella läkemedel.

Men det är också avsikten, att försöket skall ge ett större fundament för värdering av medicinsk cannabis i framtiden. Det förväntas också, att utbudet att cannabisprodukter kommer att bli större under den 4-åriga perioden i takt med att Läkemedelsverket godkänner fler och fler produkter. Det är också ett försök att stoppa patienter som självmedicinerar sig själva med olagliga produkter. Försöket styrs och övervakas av Läkemedelsverket, som också är den institution som godkänner verksamheter som vill odla, framställa, importera och distribuera laglig cannabis.

När den medicinska cannabisen är framställd i utlandet, kommer den till Sverige som en färdig produkt. Försöket fungerar på så sätt, att man skall ha ett recept utskriven från en läkare. Försöket inkluderar alla typer av patienter och alla typer av sjukdomar. På Läkemedelsverkets hemsida finns en lista över giltiga cannabisprodukter för medicinskt bruk under försöket. Även om det finns möjlighet tull medicinsk cannabis för alla typer av patienter och alla typer av sjukdomar, har Läkemedelsverket utarbetat en värdering av vilka grupper av patienter som är relevanta i förhållande till behandling med medicinsk cannabis.

 

Läkemedelsverket har värderat följande patientgrupper som särskilt relevanta för försöket med medicinsk cannabis:

– Smärtfyllda spasmer på grund av multipel skleros
– Smärtfyllda spasmer på grund av ryggmärgsskador
– Illamående efter kemoterapi
– Neuropatiska smärtor, vilket innebär smärtor på grund av sjukdom i hjärna, ryggmärg eller nerver.


Det är fortfarande viktigt att poängtera, att Läkemedelsverket anser, att behandling med medicinsk cannabis först bör försökas, om den aktuella patienten har försökt med traditionell behandling utan framgång.

Det andra sättet att få medicinsk cannabis på i Sverige är, att få det som ett godkänt läkemedel, baserad på cannabis. Läkemedlet heter Sativex och är en munhålespray för behandling av spasmer vid multipel skleros. Sativex blev godkänd i 2011. Produkten innehåller cannabisextrakter som är naturliga delar av cannabisplantan. Sativex skrivs därför ut också bara av specialistläkare i neurologi till patienter med sjukdomen, multipel skleros.

Det tredje sättet är att få de utlämnat från andra länder med en så kallad utlämningstillstånd. Det finns några läkemedel, som heter respektive Marinol och Nabilone. De har varit godkända i USA sedan 1985. Dessa två läkemedel innehåller syntetiskt framställda cannabinoider. Produkterna är inte godkända på den svenska marknaden, som exempelvis Sativex, men om en svensk läkare vill ordinera antingen Marinol eller Nabilone till en patient, kan läkaren söka utlämningstillstånd hos Läkemedelsverket. Om Läkemedelsverket godkänner ansökningen, är det möjligt att produkterna kan importeras till Sverige, där patienten kan få behandlingen lagligt, även om produkten inte är godkänd i Sverige.

Den fjärde möjligheten att få medicinsk cannabis är som magistrella läkemedel. Magistrella läkemedel är medicin som tillbereds på ett apotek till den enskilde patienten. En stor del av svenska apotek framställer magistrella läkemedel, baserade på recept från läkare. Den aktuella läkaren tar därför också det fulla ansvaret för behandlingen, eftersom det framställda läkemedlet inte är godkänt av Läkemedelsverket och i flera fall inte är testade för eventuella verkningar och biverkningar.

 Biverkningar och säkerhet med cannabisolja

I förhållande till de produkter som ingår i ovanstående försök med medicinsk cannabis, har de inte blivit testade och undersökta på samma sätt som traditionella läkemedel. Därför är det också begränsat, vad man konkret kan dra för slutsatser som varande direkta biverkningar av medicinsk cannabis, och därför också cannabisolja.


Läkemedelsverket poängterar likaledes viktigheten i att alla läkare och patienter lämnar in förmodade biverkningar vid intagning av cannabisolja, så att vi kan få en mer generell och omfattande kunskap om eventuella biverkningar och hur de påverkar kroppen och dess funktioner.


Även om Läkemedelsverkets kunskap om cannabisoljans biverkningar är begränsade, har Läkemedelsverket ändå någon information baserad på internationella kliniska undersökningar, som också är aktuella i Sverige. Biverkningar är med utgångspunkt i följande THC-haltiga läkemedel: Sativex, Nabilone och Marinol.


Dessa cannabisbaserade produkter kan enligt internationella undersökningar ge följande biverkningar:
Trötthet
Yrsel
Ändrat stämningsläge
Ångest
Påverkan av koncentration och minne
Risk för blodtrycksfall
Medförande svimningar samt risk för trafikfarlighet

Förutom dessa biverkningar, finns det också risker för följande psykiska symptom: 

Depression
Hallucinationer
Paranoia
Vanföreställningar
Självmordstankar


Dessutom kan långvarigt bruk av THC-haltiga produkter vara vanebildande, vilket kan medföra, att man utvecklar ett beroende för produkten. Generellt finns det inte mycket kunskap om ett längre varande förbruk av THC-produkter, men Läkemedelsverket vill inte utesluta, att det kan skada koncentrations- och inlärningsförmågan.


I förhållande till CBD-haltiga produkter, finns det ännu mer begränsad kunskap om eventuella biverkningar. Det finns dock dokumentation för att CBD-haltiga produkter kan skada levern och möjligtvis också immunförsvaret.

Medicinsk cannabis och bilkörning

När man får behandling med cannabisolja, kan det påverka ens förmåga att köra bil. Det är därför också läkarens ansvar att värdera, huruvida den aktuella patienten är i stånd att köra bil. Styrelsen för Patientsäkerhet har också en vägledning för läkare, som använder sig av cannabis för behandling, omkring eventuella körförbud till patienter.
Vägledningen kallas för: Körning i samband med behandling med cannabis – och är indelad i fem punkter, som var och en särskilt representerar ett scenario i förhållande till behandling med cannabis.

Godkänd cannabishaltig medicin, d.v.s. medicin utlämnad från ett apotek och med en svensk produktresumé

Icke-godkänd cannabishaltig medicin på utlämningstillstånd, d.v.s. medicin utlämnad från ett apotek och utan svensk produktresumé

Magistrellt framställd medicin med cannabis, d.v.s. individuellt framställd medicin utlämnad från ett apotek och utan svensk produktresumé

Försöket med medicinsk cannabis, d.v.s. produkter utlämnade från ett apotek och utan svensk produktresumé

Olaglig cannabishaltig medicin

Denna sida har granskats av: Laerke Larsen Rating 10/10

Dette indlæg har fået 4.54 stjerner baseret på 13 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg

Write A Comment